DEN HAAG - Dertien partijen doen op 23 mei mee aan de Eerste Kamerverkiezingen. De grootste partijen doen mee in alle twaalf provincies.

Voor de ChristenUnie, de SGP, de Partij voor de Dieren, de Onafhankelijke Senaatsfractie, 50PLUS en ondernemer Ruud Koornstra is dat niet het geval.

De Kiesraad heeft dat donderdag bekendgemaakt tijdens een openbare zitting in de Eerste Kamer.

Op 23 mei bepalen de in maart gekozen leden van Provinciale Staten de samenstelling van de Eerste Kamer. Twee dagen later stelt de Kiesraad de uitslag vast.

Ingediende kandidatenlijsten

Tijdens de zitting donderdag stelde de Kiesraad de geldigheid vast van de ingediende kandidatenlijsten. Ook is de nummering van de lijsten bepaald voor op de verkiezingsdag.

Een aantal ingediende kandidatenlijsten bleek niet op orde omdat ondersteunende verklaringen ontbraken.

De nummer twee van de 50PLUS-lijst, Kees de Lange, is geschrapt omdat een verklaring van instemming niet aanwezig was. De Lange staat wel op de kandidatenlijst van de OSF.

Zonder partij

In alle provincies doen CDA, VVD, PvdA, SP, GroenLinks, D66 en PVV mee. De ChristenUnie doet mee in tien provincies, de SGP in negen, 50PLUS in acht, de Partij voor de Dieren in zeven, de OSF in zes.

Ondernemer Koornstra, die zich zonder partij heeft gekandideerd, dingt mee om de stemmen in elf provincies. Koornstra staat in ons land bekend als een aanjager van het elektrisch autorijden.

Kabinet

De Senaatsverkiezingen zijn voor het kabinet van groot belang. De coalitiepartijen VVD en CDA hebben nu in de Eerste Kamer samen geen meerderheid. Gedoogpartner PVV is er nog niet vertegenwoordigd.

Als het kabinet niet op voorhand op de steun van een meerderheid in de Senaat kan rekenen, maakt dat het uitvoeren van het regeerakkoord een stuk lastiger.

Op basis van de uitslag van de Statenverkiezingen in maart lijkt het erop dat VVD, CDA en PVV op 23 mei samen 37 of 38 zetels kunnen behalen. De Eerste Kamer telt 75 leden.