DEN HAAG - Asielzoekers mogen niet langer dan acht jaar moeten wachten op een besluit over hun verblijfsvergunning.

Dat stelt GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi. Als een gezin met kinderen langer dan acht jaar in Nederland verblijft, mede door toedoen van de overheid, moet de IND hoe dan ook een verblijfsvergunning verschaffen.

De Tweede Kamer nam vorig jaar, voor de verkiezingen, een motie aan die het toen demissionaire kabinet opriep dit te regelen. Het kabinet-Rutte is volgens Dibi echter niet van zins deze motie te gaan uitvoeren.

Dibi hoopt met de deadline dat de IND gestimuleerd wordt om, met name jonge asielzoekers, niet te lang te laten wachten. “We hebben recentelijk meermalen gezien dat kinderen in die periode zo verwesteren dat ze je niet met goed fatsoen kan terugsturen.”

Sahar

De Kamer vergadert woensdagavond met minister Gerd Leers (Asiel) over de asielprocedures.

Leers stelde naar aanleiding van de zaak-Sahar dat 'verwesterde' meisjes tussen de tien en achttien, en die ministens acht jaar in Nederland verblijven, een verblijfsvergunning krijgen. De situatie in Afghanistan zou voor meisjes te gevaarlijk zijn.

Volgens Dibi wordt er al lang gepraat over het verkorten van asielprocedures, maar komt daar in de praktijk nauwelijks iets van terecht. “Bij de IND gaat veel fout. In de zaak-Sahar deden ze er acht jaar over om een besluit te nemen. Of het nou een tekort aan mankracht is of, zoals Wilders zei, een beerpunt van ellende; het moet sneller.”

De GroenLinks'er stelt dat ook de meeste PVV-stemmers voorstander zijn van een verblijfsvergunning voor verwesterde meisjes en jongens als Sahar. Dibi wil af van de willekeur nu hij ziet dat 'uit alle hoeken en gaten' nieuwe Sahars opduiken. “Die kinderen denken nu: waarom zij wel en ik niet?”