DEN HAAG - De tegenvallers op de lopende rijksbegroting zijn opgelopen tot ongeveer 2,3 miljard euro.

De overschrijdingen zijn het grootst in de zorg: tussen de 1,5 en 2 miljard euro. Gerekend over de periode tot 2015 gaat het voor de hele begroting om tegenvallers van 3 tot 3,5 miljard euro.

Dat blijkt volgens bronnen uit de laatste berekeningen in het kader van de voorjaarsnota, het jaarlijkse overzicht van de minister van Financiën over de lopende begroting. Het kabinet praat vrijdag opnieuw over de problematiek.

Woensdag zaten de fractievoorzitters voor het eerst bij minister Jan Kees de Jager van Financiën om te praten over het wegwerken van de tegenvallers.

Zorgpakket

Mogelijkheden daarvoor zijn het verder verkleinen van het zorgpakket of het verhogen van het eigen risico of de premies.

In de onderhandelingen met de fractievoorzitters liggen nu alle mogelijke opties om de gaten te dichten op tafel, ook die voor sommige van de drie partijen VVD, CDA en PVV onaanvaardbaar zijn.

Tegenvallers

De Jager meldde drie weken geleden op zijn weblog al dat de tegenvallers fors zijn, op dat moment nog 2 miljard euro. Hij zei ook dat hij met de ministers over de begroting van 2011 ook vooruit kijkt naar de komende jaren.

Het kabinet wil voorkomen dat de discussie die nu over de tegenvallers en de alternatieven wordt gevoerd, in augustus bij de voorbereiding van de Miljoenennota moet worden herhaald.

Ministers

De Jager staat nog op het standpunt dat ministers hun ''eigen broek ophouden'' en de tegenvallers op hun eigen begroting compenseren. Maar dat is volgens hem geen ''in graniet gebeitelde regel''.

In het verleden is het wel gebeurd dat een ministerie met meevallers bijsprong om de gaten op een ander ministerie te dichten. Zolang het totaal van de rijksbegroting maar kloppend is, aldus De Jager.

Onzeker is nog of het kabinet het komende vrijdag eens kan worden. Lukt dat niet, dan kan pas half mei een knoop worden doorgehakt, want volgende week vrijdag is er geen ministerraad. De voorjaarsnota moet voor 1 juni naar de Tweede Kamer.