DEN HAAG - Diverse partijen in de Tweede Kamer zijn bezorgd over de kansen op een baan voor deels arbeidsongeschikten, die onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) vallen.

Volgens Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA komen deels afgekeurde werknemers in de WIA te weinig aan het werk.

Omtzigt gaat woensdag staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) in een debat over evaluatie van de regeling die ongeveer vijf jaar geleden in de plaats kwam van de WAO, vragen om een onderzoek hiernaar.

Ook D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya vraagt zich af waarom van de tot 35 procent arbeidsongeschikt verklaarden slechts een derde werkt. Deze groep ontvangt geen uitkering.

Succes

Omtzigt benadrukt de invoering van de WIA in zijn algemeenheid een succes te vinden, omdat het aantal langdurig zieken en arbeidsgehandicapten sindsdien drastisch is gedaald. Maar Omtzigt zegt wel zorgen te hebben, zoals die onder meer ook door de vakcentrale FNV zijn geuit over de positie van deels afgekeurde werknemers.

Volgens de FNV is weinig terechtgekomen van de afspraak met werkgevers dat werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard, aan de slag moeten blijven bij hun oude baas of geholpen moeten worden aan een andere werkplek.

Meer dan de helft van deze groep zou nu werkloos zijn, en heeft met de invoering van de WIA geen recht meer op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Minimumloon

Volgens de WIA is iemand volledig arbeidsongeschikt zodra hij voor 80 procent of meer is afgekeurd. Werknemers die tussen de 35 en 80 procent zijn afgekeurd, komen in de WGA-regeling terecht.

Zij moeten zoveel mogelijk aan de slag en krijgen een aanvullende uitkering voor dat deel dat ze niet kunnen werken.

Volgens de FNV kan dit een inkomensverlies van vele tientallen procenten betekenen en kunnen mensen onder het minimumloon terechtkomen.

De PvdA wil dat het kabinet actie onderneemt om deze armoedeval tegen te gaan. "De vervolguitkering zal loongerelateerd moeten worden, anders is de armoedeval veel te groot", aldus Kamerlid Roos Vermeij.

Er zijn volgens de PvdA'er situaties denkbaar waarbij het gezinsinkomen met meer dan 50 procent zakt.

Vangnetter

Ook maken diverse partijen zich zorgen om de zogeheten 'vangnetters', oftewel de arbeidsongeschikten die zonder werkgever zitten. Vermeij wil kijken of de laatste werkgever in hun geval meer verantwoordelijkheden kan krijgen.

Jesse Klaver (GroenLinks) vreest dat deze groep alleen maar groter zal worden, omdat meer mensen met flexibele en tijdelijke contracten werken, via uitzendbureaus of als zzp'er.

Ook vakcentrale CNV pleit daarom voor betere bescherming van flexibele werknemers. Omdat de wet onderscheid maakt tussen mensen die wel of niet in dienst zijn bij een werkgever overweegt de vakcentrale dit juridisch aan te vechten.

Birma

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt vindt dat Nederland door de omgang met arbeidsongeschikten in het rijtje van Birma en Irak kan worden bijgeschreven.

Volgens hem lapt Nederland internationale verdragen aan zijn laars door mensen die 35 procent arbeidsongeschikt zijn toch geen arbeidsongeschiktheidsuitkering te geven.