DEN HAAG - Oppositiepartij SGP ontkent dat er direct contact is geweest met coalitiepartijen VVD, CDA en gedoogpartner PVV alsook de minister over het jaar uitstel van enkele bezuinigingsmaatregelen in het onderwijs.

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf meldde dinsdag tijdens een debat over de korting op het passend onderwijs dat er op geen enkele manier politiek is gevoerd in ''de achterkamertjes.''

''Dat was ook niet nodig'', aldus Dijkgraaf. ''Wij zijn als partij altijd duidelijk geweest in onze standpunten en we zijn blij dat de minister daar gehoor aan heeft gegeven.''

De orthodox-christelijke partij heeft twee zetels in de Tweede Kamer en ook twee zetels in de Senaat, waarvan ze er in mei mogelijk een verliezen.

Boete

De SGP pleitte onder meer voor uitstel van de korting van 300 miljoen op het passend onderwijs. Eerder vond de partij ook al dat een boete voor studenten die langer dan een jaar extra over hun studie doen, moest worden uitgesteld om zo de huidige langstudeerders de kans te geven om af te studeren.

Het vermoeden dat de SGP wel contact heeft gehad met onder meer de coalitiepartners en het ministerie werd onder meer gevoed door oppositiepartijen PvdA en D66. Die beschuldigden de SGP er dinsdag indirect van een tweede gedoogpartner voor dit kabinet te zijn.

Ze wezen er onder meer op dat een onderzoek tegen de SGP over hun vermeende vrouwenstandpunt door het kabinet in de ijskast was gezet. Ook het afketsen van een regeling over zondagopenstelling voor winkels redde het niet in de Kamer, tot groot genoegen van de SGP.

Van Bijsterveldt

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) bevestigde eerder dat er met een schuin oog is gekeken naar de SGP. De steun van deze partij is nodig voor een meerderheid in de Senaat. Geenszins is het zeker of CDA, VVD en PVV na de verkiezingen in mei daar een meerderheid halen.

Het jaar uitstel is na het debat van dinsdag vooralsnog de enige buiging die Van Bijsterveldt maakt ten behoeve van het passend onderwijs. Doelstelling blijft dat het budget in de nabije toekomst wordt teruggeschroefd van 3,7 naar 3,4 miljard euro. Van Bijsterveldt zegde wel toe met alle redelijkheid te kijken of scholen de voorgenomen bezuinigingen kunnen opvangen.

''Daar is nu ook meer ruimte voor'', aldus de bewindsvrouw die in juni haar plannen verder zal presenteren.