DEN HAAG - Inlichtingendienst AIVD kan bij het verzamelen van informatie in het buitenland duidelijker aangeven waarom dit nodig is. Bij de inzet van bijzondere bevoegdheden moet de dienst nauwkeuriger aangeven waarom dit nodig is met het oog op de veiligheid van Nederland.

Dat schrijft de CTIVD, de commissie die toezicht houdt op de inlichtingendiensten, in een rapport dat minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De commissie keek naar de activiteiten van de eenheid Inlichtingen Buitenland van de AIVD van 2006 tot 2010.

Deze afdeling van de AIVD is nu nog vaak te summier bij de motivatie van het optreden in het buitenland. De inlichtingendienst heeft daarom beloofd bij nieuwe onderzoeken duidelijker te gaan omschrijven hoe de nationale veiligheid in het geding zou kunnen komen.

Spanningen

De militaire inlichtingendienst MIVD gaat net als de AIVD ook wel eens over de grens. De twee kunnen elkaar dan in de weg lopen. De CTIVD stelt wel vast dat het al een stuk beter gaat tussen de twee diensten, al zullen er altijd wel spanningen blijven als het gaat om werk in het buitenland.

Ook slaagt de buitenlandse afdeling van de AIVD er steeds beter in om de activiteiten af te stemmen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. De dienst werkt weliswaar voor verschillende departementen, maar Buitenlandse Zaken is de belangrijkste klant.

De eenheid Inlichtingen Buitenland gaat behoorlijk doordacht te werk, vindt de CTIVD, maar hier en daar doen zich wel onzorgvuldigheden en onrechtmatigheden voor. Dan gaat het onder meer om slordig optreden van medewerkers in het buitenland, tekortschietende financiële controle en het zonder toestemming inzetten van twee agenten.