DEN HAAG - Het kabinet kan doorgaan met de missie naar Kunduz om Afghaanse politiemensen te trainen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich dinsdagavond achter de nadere afspraken die Nederland heeft gemaakt met de Afghaanse autoriteiten en de NAVO over de uitzending.

De regeringspartijen VVD en CDA hadden in januari al ingestemd met de missie, net als D66, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP.

Met name GroenLinks en de ChristenUnie hadden toen nog wel extra eisen op tafel gelegd. Ze wilden onder meer een langere opleidingsduur en garanties over de civiele taken die de agenten moeten vervullen.

GroenLinks en de ChristenUnie konden zich vinden in de uitleg die het kabinet in het debat gaf. Ze konden er mee leven dat er nog geen contract was gesloten met de nieuwe politiechef in de provincie Kunduz. De vorige is onlangs door een aanslag om het leven gekomen.

Garantie

Aan die garantie wordt nog gewerkt, zei minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken, die er vertrouwen in heeft dat die er ligt vóór aanvang van de missie. De schriftelijke afspraken zijn al wel gemaakt met de regering in Kabul.

Maar de vertaling naar de provincie Kunduz vergt volgens Rosenthal enige tijd, omdat die moet worden afgestemd op de lokale omstandigheden en context.

Minister Hans Hillen van Defensie kon geen harde garantie geven dat alle door Nederland opgeleide Afghaanse agenten ook echt in Kunduz zullen blijven werken, maar wel nagenoeg allemaal. Hij wees erop dat de betrokkenen in Afghaanse dienst zijn.

Een van de toezeggingen van het kabinet was dat de agenten gevolgd blijven worden om te controleren dat zij later echt civiele taken verrichten en niet worden ingezet in de strijd tegen de Taliban.

Draagvlak

CDA, GroenLinks en D66 wilden dat het kabinet meer werk maakt van het creëren van draagvlak voor de missie, wat premier Mark Rutte had toegezegd.

Volgens Tweede Kamerlid Mariko Peters (GroenLinks) moest er niet alleen onder de bevolking draagvlak komen, maar ook in de Kamer. Tot nu toe moeten de fracties informatie met vragen uit het kabinet trekken, zei ze.

Tegen

Gedoogpartij PVV, de grootste oppositiepartij PvdA alsook de SP en de Partij voor de Dieren waren en blijven tegen de missie. Ze vinden dat de afspraken in de praktijk geen stand zullen houden

De SP wees erop dat uit peilingen blijkt dat de bevolking grotendeels tegen de missie is. ''Dus wat zou het kabinet dan moeten doen?'', vroeg SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel zich af.

In januari ging een krappe meerderheid van de Kamer akkoord met deze missie, op voorwaarde dat het kabinet nog nadere afspraken zou maken met de Afghaanse autoriteiten en de NAVO. Zo moesten de agenten langer worden opgeleid en alleen voor civiele taken. Vooral GroenLinks en de ChristenUnie stonden daar op.

Aanmeldingen

In totaal 22 politiemensen hebben zich tot dusver aangemeld om mee te doen aan de politietrainingsmissie. Dat zei minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie tijdens het debat.

De agenten maken deel uit van een pool van 350 collega's die beschikbaar zijn om aan een buitenlandse missie deel te nemen. De 22 hebben gesolliciteerd op functies die bij de Europese politiemissie (EUPOL) zijn opengesteld en die passen bij hun ervaring. Drie à vier keer per jaar is er een sollicitatieronde. Dinsdag sloot de termijn van de eerste.

Sinds 2009 zijn er al ongeveer twintig Nederlandse agenten voor EUPOL actief in Afghanistan, gaf een woordvoerder van Opstelten aan. Hij verwacht dat dat er eind dit jaar veertig zijn. Ook is het de bedoeling dat de pool van vrijwilligers binnenkort 400 agenten telt.

Geen onrust

Politiemensen kunnen vrijwillig meedoen met een missie, maar militairen zijn verplicht te gaan als hun eenheid wordt aangewezen. Opstelten zei dat er geen sprake was van onrust onder militairen en politiemensen over de verschillen in hun arbeidsvoorwaarden tijdens de uitzending.

De bonden hadden hier eerder melding van gemaakt. Opstelten erkende dat er hier en daar verschillen zijn tussen de regelingen van EUPOL en die van de NAVO, het militaire bondgenootschap. Maar volgens hem is daar weinig aan te doen.

De minister benadrukte verder opnieuw dat de inzet van politieagenten in Kunduz niet ten koste zal gaan van de politiesterkte in Nederland. De missie zal vanaf de zomer in fases beginnen.