DEN HAAG - Oppositiepartij ChristenUnie heeft dinsdag in de Tweede Kamer toch ingestemd met het omstreden wetsvoorstel om studenten die langer dan een jaar extra over hun studie doen, een boete van 3000 euro te geven.

Eerder toonde de partij zich nog tegenstander van het plan van het kabinet, dat in het parlement een meerderheid kreeg.

De steun van de ChristenUnie is van belang omdat nu de Eerste Kamer zich gaat buigen over het voorstel. Op 23 mei zijn de Eerste Kamerverkiezingen.

Voorstanders van de plannen VVD, CDA en PVV zijn zelfs met de steun van de SGP nog niet zeker van een meerderheid in de Eerste Kamer. Met de steun van de ChristenUnie zal dat zeker wel het geval zijn.

Toezegging

Fractievoorzitter Rouvoet gaat ervan uit dat ook de fractie in de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel. ''Al ga ik geen toezegging doen. De fractie in de Eerste Kamer bepaalt haar eigen standpunten."

Een meerderheid in de Tweede Kamer ging dinsdag akkoord met een voorstel van de ChristenUnie waarbij instellingen worden verplicht regels te maken voor uitzonderingsgevallen, zoals studenten die kampen met bijvoorbeeld een handicap, ziekte, bijzondere familieomstandigheden of studenten die zwanger zijn.

Samen met het jaar uitstel dat door staatssecretaris Halbe Zijlstra (Hoger Onderwijs) eerder was toegezegd, was dat voor de ChristenUnie voldoende de plannen van het kabinet alsnog te steunen.

Voorwaarden

Rouvoet concludeerde dat nu aan twee belangrijke voorwaarden is voldaan. ''Ten eerste is tegemoetgekomen aan het begin van rechtszekerheid. Daarnaast worden enkele groepen studenten nu ontzien. Daarmee kunnen de plannen nu ook rekenen op onze steun."

In het verkiezingsprogramma opperde de ChristenUnie ook voor een dergelijke boete voor studenten die te lang over hun studie doen.