DEN HAAG - GroenLinks in de Tweede Kamer blijft de Nederlandse politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz steunen.

De fractie wil wel dat het kabinet dinsdagavond tijdens overleg over de kwestie een compleet beeld erover geeft.

''Nu moet scherp worden wat het totale plaatje is'', zei GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters na afloop van fractieberaad over de missie. Ze wil duidelijkheid over de precieze duur van de trainingen en over de gefaseerde start van de missie. ''Wie gaan we nou wanneer trainen?''.

Volgens Peters is een compleet plaatje ook belangrijk voor het draagvlak onder de bevolking voor de missie.

Ze wees erop dat GroenLinks in januari ja heeft gezegd tegen de missie. ''Ja blijft ja. Nu is het onze taak om te controleren hoe het kabinet de voortgang van de missie vorm heeft gegeven.''