ARNHEM - Het spreekrecht en andere rechten van slachtoffers van ernstige misdrijven worden verder uitgebreid.

Ook komen er naast strafrechtszittingen aparte schadezittingen waarop slachtoffers en nabestaanden na een misdrijf hun schadevorderingen uitgebreider kunnen toelichten.

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie maakte dinsdag bekend dat een wetsvoorstel daarvoor in de maak is. Dat deed Teeven bij de opening van het landelijke Informatiepunt Detentieverloop in Arnhem.

Dit nieuwe informatiepunt regelt dat slachtoffers en nabestaanden beter worden geïnformeerd over wanneer een dader vast zit, met verlof komt, vrijkomt of ontsnapt.

Vrijheid

Op dit moment mag het slachtoffer of één nabestaande aan het eind van een strafproces een zegje doen. In het wetsvoorstel wordt volgens Teeven geregeld dat meerdere benadeelde partijen dat mogen en dat slachtoffers of nabestaanden ook meer vrijheid krijgen in de wijze waarop zij zich daarbij laten vertegenwoordigen.

De staatssecretaris kondigde aan dat meer burgemeesters op de hoogte worden gesteld, wanneer bijvoorbeeld een veroordeelde van een ernstig misdrijf vrijkomt. Nu gebeurt dat in zeventien gemeenten bij wijze van proef. Straks gaat zulke informatie naar burgemeesters van tachtig gemeenten, die de helft van de Nederlandse bevolking herbergen.

De burgemeesters kunnen dan maatregelen treffen, bijvoorbeeld door een veroordeelde van een zedenmisdrijf te verbieden zich weer in de buurt van een slachtoffer te vestigen.

Proef

Ook is er een proef gaande, waarin het Korps landelijke politiediensten (KLPD) slachtoffers en nabestaanden actief opspoort, als zij niet makkelijk te bereiken waren, terwijl een dader opeens vrijkomt of is ontsnapt. De opening van het Informatiepunt Detentieverloop geeft uitvoering aan de Wet Versterking Positie van Slachtoffers in het strafproces, die 1 januari in werking is getreden.