AMSTERDAM - Er moet voortaan veel sneller een beslissing komen of asielzoekers in Nederland mogen blijven of het land uit moeten. Door jarenlange procedures krijgen zij valse hoop.

Dat zegt minister van Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) zaterdag in een interview met het AD.

Met kortere asielprocedures kan worden voorkomen dat asielzoekers te lang in Nederland blijven.

"Ik wil dat voortaan alle relevante informatie bij de eerste asielaanvraag op tafel komt: het vluchtverhaal, de gezondheid en humanitaire aspecten. Daar moeten we in één keer over beslissen", zegt Leers. "Ik wil kunnen zeggen: nu is het echt afgelopen."

Baflo

"Ik word voortdurend geconfronteerd met probleemzaken van mensen die hier al tien, vijftien jaar zitten." Snellere beslissingen kunnen volgens Leers allerlei drama's als het incident in Baflo waarbij een uitgeprocedeerde asielzoeker een agent en een vrouw doodde, voorkomen.

"Ik durf te beweren dat die man uit Baflo beter af was geweest als hij meteen was vertrokken."