AMSTERDAM - Een meerderheid van de Tweede Kamer is het oneens met het plan van het kabinet om geen werkvergunningen meer te geven voor arbeiders uit Roemenië en Bulgarije.

Dat meldt het tv-programma Nieuwsuur. Minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) wil geen werkvergunningen meer geven aan Roemenen en Bulgaren.

Volgens hem zijn er genoeg Nederlandse werklozen die hetzelfde werk kunnen doen.

VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie vinden het echter niet terecht dat de regels middenin het seizoen worden aangepast. Onder anderen aardbeientelers komen daardoor in de problemen.

Zij moeten vanaf volgende week oogsten, maar zitten zonder medewerkers. Roemenen inhuren mag niet meer, maar Nederlanders zijn voor het werk niet te vinden, zeggen de partijen.

Onmiddellijk

D66 eist onmiddellijke actie van Kamp. De minister moet wat het Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya betreft per direct ondernemers toestemming geven Oost-Europeanen aan te nemen.

De drie werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland drongen onlangs ook aan op een minder streng beleid, vooral voor de land- en tuinbouw. De coalitiepartijen willen dat Kamp tuinders eenmalig ontziet, als die plotseling met hun oogst in problemen komen door een gebrek aan seizoensarbeiders.

Op initiatief van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) komt er een kort geding tegen Kamp, omdat volgens haar vooral boom- en aardbeienkwekers in West-Brabant acuut in problemen komen. Zij maken al jaren gebruik van een vaste groep van ongeveer tweeduizend Roemenen.

Genoeg mensen

Volgens Kamp zijn er genoeg mensen om het werk in de land- en tuinbouw te doen, zoals werklozen met een uitkering, Polen en andere Oost-Europeanen die hier al zijn. De minister wil dat uitkeringsinstituut UWV vanaf 1 juli alleen nog in uitzonderingsgevallen vergunningen verstrekt.

D66 vindt dat Kamp onder druk van gedoogpartner PVV ondernemers de nek omdraait. ''Met minister Kamp vind ik dat werklozen dit werk ook zouden moeten doen.

Maar zolang de minister dit nog niet voor elkaar krijgt, kan hij ondernemers niet dwingen hun oogst te laten verpieteren.''

De Tweede Kamer debatteert volgende week over de zaak.