DEN HAAG - Na vele uren debatteren over het kabinetsplan om studenten die te lang over hun studie doen een 'boete' van 3000 euro te geven, is het laatste woord er in de Tweede Kamer voorlopig over gesproken.

Het voorstel van staatssecretaris Halbe Zijlstra (Hoger Onderwijs) kan na het debat donderdag, met de nodige mitsen en maren, rekenen op bijval van in ieder geval VVD, PVV, CDA en SGP. ''Ik hoop dat we daarmee nu vooruit kunnen kijken'', stelde Zijlstra.

De steun van de SGP is van belang omdat nu de Eerste Kamer zich gaat buigen over het voorstel. In de Senaat hebben coalitiepartners CDA en VVD met gedoogpartner PVV nu geen meerderheid.

Op 23 mei zijn de Eerste Kamerverkiezingen. Het is de vraag of die partijen daarna een meerderheid behalen.

Uitstel

Vorige week maakte Zijlstra bekend dat de invoering van het verhoogd collegegeld, naar de wens van onder meer de SGP, met een jaar wordt uitgesteld. Vooralsnog is dat voor Zijlstra voldoende beweging.

Hij stelt dat de normale duur voor een studie plus een extra jaar niet meer dan redelijk is. De langstudeerboete moet er volgens het kabinet onder meer toe bijdragen dat het aantal langstudeerders met een kwart wordt teruggebracht.

Rechtszekerheid

Oppositiepartijen als de SP, D66 en GroenLinks en PvdA maakten zich evenals vorige week zorgen om de positie van met name de deeltijdstudent. Maar ook topsporters, studenten die kampen met ziekte en studenten met een bestuurlijke functie zouden door de maatregel in het gedrang kunnen komen.

Verder tornt het wetsvoorstel volgens enkele partijen, ondanks het jaar uitstel, nog altijd aan het beginsel van rechtszekerheid. Daarbij is het volgens partijen onvoldoende duidelijk of het geld dat vrijkomt door de wetgeving direct terugvloeit in het onderwijs.

Concreet plan

Zijlstra benadrukte eerder al dat leerlingen met een lichamelijke aandoening als bijvoorbeeld reuma, astma, slechthorendheid of dyslexie worden ontzien. De staatssecretaris is daarnaast bereid om te kijken of hij studenten met een bestuurlijke functie ook kan vrijwaren van verhoging van het collegegeld.

Hij wacht daarmee totdat hij een concreet plan van Kamerleden Anne Wil Lucas (VVD) en Boris van der Ham (D66) heeft ontvangen.

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel.