DEN HAAG - Het kabinet blijft bij zijn voornemen nog deze regeerperiode een vergunning te verstrekken voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Wel moeten er, terwijl de voorbereidingen hiervoor doorgaan, lessen worden getrokken uit de ramp met kerncentrale Fukushima in Japan.

Dat zei minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) donderdag in een overleg met de Tweede Kamer over kernenergie.

In Europa zal voor het einde van dit jaar een stresstest plaatsvinden bij kerncentrales. Ook werkt het internationale atoomagentschap IAEA aan een evaluatie van de gebeurtenissen.

Verhagen verwacht eind volgend jaar een aanvraag te krijgen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale en op z'n vroegst in 2014 de vergunning te verlenen.

''Tegen de tijd dat de lessen bekend zijn, zullen ze worden opgenomen in technische eisen of in de vergunningsaanvraag'', aldus de minister.

Borssele

Eerder deze maand liet Verhagen aan de Tweede Kamer weten bij het Zeeuwse Borssele te beginnen met procedures voor de ruimtelijke inpassing van een nieuwe kerncentrale, naast de centrale die daar al staat. Het gaat dan bijvoorbeeld om een zogenoemde milieueffectrapportage.

PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom maakte daar tijdens het debat bezwaar tegen. Volgens hem moeten ook conclusies over Japan worden afgewacht voordat zulke beslissingen over de locatie worden genomen. Maar Verhagen zegt dat hij ''werkt op basis van de meest recente eisen''.

Veiligheid

Momenteel hebben twee bedrijven, het Zeeuwse nutsbedrijf Delta en ERH, kenbaar gemaakt een nieuwe kerncentrale in Borssele te willen bouwen. EHR is in handen van voormalige aandeelhouders van energiebedrijf Essent.

Of het kabinet zijn ambities wat betreft kernenergie kan waarmaken, hangt vooral af van gedoogpartner PVV. Kamerlid Roland van Vliet zei dat zijn partij kernenergie niet afwijst, maar eist wel dat veiligheid voor burgers is gegarandeerd.