DEN HAAG - Het kabinet en lagere overheden hebben donderdagmiddag in het ministerie van Algemene Zaken afspraken ondertekend over de uitvoering van bezuinigingen en hervormingen op terreinen als arbeidsmarkt, jeugdzorg, AWBZ, ruimte en natuur.

Het gaat om een onderhandelaarsakkoord. De komende tijd leggen het Interproviciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het akkoord voor aan hun achterban.

Volgens minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) wordt met het akkoord een ''kader aangegeven'', waarbinnen het kabinet maatregelen doorvoert.

Verdeling

De afspraken regelen de verdeling van taken en geld tussen de verschillende overheden. Met de verdeling van taken is een bedrag gemoeid van in totaal ongeveer 8,5 miljard euro.

Daarnaast wordt volgens Donner circa 2 miljard euro aan bezuinigingen verdeeld.

Kritiek

De minister maakt zich geen zorgen over kritiek die een aantal provincies en vooral grote steden uiten op de plannen. Hij stelde dat het kabinet onderhandelt met de koepelorganisaties en niet met afzonderlijke provincies en gemeenten.

Bovendien wees hij erop dat over de hervormingen de wetgever in Den Haag toch uiteindelijk beslist.

Rutte

Premier Mark Rutte vindt dat er in het bestuursakkoord met vertegenwoordigers van lagere overheden voldoende rekening is gehouden met eerdere bezwaren van een aantal grote gemeenten. Hij vertrouwt er dan ook op dat provincies, gemeenten en waterschappen het akkoord zullen onderschrijven.

Rutte sprak van ''een belangrijk akkoord'', dat taken overhevelt naar provincies en gemeenten en daarnaast volgens hem helpt bij ''de kwaliteit van de uitvoering'' van de maatregelen, zoals bezuinigingen op onder meer de bijstand en sociale werkplaatsen.

Wat Rutte betreft valt er niets meer aan het conceptakkoord te veranderen. ''Dit is het. Ik onderhandel nooit met kaarten in de mouw.''

Reorganisatiefonds

Binnen de VNG is vooral bezorgdheid over bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Donner constateerde dat de gemeenten op dit punt ''het Rijk het vel over de oren heeft getrokken''. Hij stelde dat er een reorganisatiefonds komt voor de sociale werkvoorziening.

Gemeenten vrezen echter dat dit niet afdoende is. In het onderhandelaarsakkoord is daarom afgesproken dat na twee jaar een onafhankelijke commissie zal bekijken of er extra geld bij moet.

FNV

De kilheid waarmee mensen met een arbeidshandicap worden aangepakt, blijft schokkend. Dat is de eerste reactie van de vakcentrale FNV.

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil de huidige regelingen voor de zwaksten op de arbeidsmarkt integreren in één regeling, de Wet Werken naar Vermogen.

Volgens de vakcentrale grijpt de bewindsman dit aan om forse bezuinigingen door te voeren. Het doel van de wet, meer duidelijkheid, is faliekant mislukt, stelt de FNV. Door de uitvoering van de regeling bij gemeenten neer te leggen ''hebben we er straks 418''.

VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat het onderhandelaarsakkoord ''er goed uitziet". Dat stelde voorzitter Annemarie Jorritsma donderdag in een reactie.

''We hebben gelukkig de laatste maanden in het overleg vooral forse stappen gemaakt op het gebied van vrijheden van beleid’’, stelde zij. ''Het akkoord biedt houvast in een tijd waar bezuinigingen veel onzekerheden met zich meebrengen."

Het akkoord dat er nu ligt, vormt het belangrijkste kader voor de decentralisatie van taken naar gemeenten.

GroenLinks

GroenLinks roept partijgenoten in gemeenten en provincies op zich te verzetten tegen het concept-bestuursakkoord.

Tweede Kamerlid Jesse Klaver van de oppositiepartij vreest voor circa 2 miljard euro aan bezuinigingen die in het onderhandelaarsakkoord zijn afgesproken door het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen.

Werklozen

Volgens Klaver moeten de GroenLinks-vertegenwoordigers in gemeenten en provincies zich vooral verzetten wegens bezuinigingen op middelen om werklozen aan het werk te helpen.

Het GroenLinks-Kamerlid wil hierover ook in een spoeddebat verantwoordelijk staatssecretaris Paul de Krom aan de tand voelen.

PvdA

Volgens PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer pakken afspraken over de sociale werkplaatsen ''keihard uit voor de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt''.

Hamer voorspelt dat jongeren met een arbeidshandicap straks thuis komen te zitten. Ze is totaal niet te spreken over het voorstel dat gehandicapte jongeren in de Wajong straks geen inkomen en ondersteuning meer krijgen als ze thuis wonen of samenwonen.

Hamer vindt ook dat de financiële risico's in het akkoord eenzijdig bij gemeenten komen te liggen.

Utrecht

De gemeente Utrecht heeft al aangegeven niet in te gaan stemmen met het concept-bestuursakkoord. Dat liet wethouder Rinda den Besten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid donderdag weten.

Vooral de afspraken over bezuinigingen op de bijstand en de financiering van de sociale werkvoorziening zijn struikelpunten voor Utrecht. “Door dit akkoord zouden gemeenten veel sociale werkplaatsen moeten sluiten."

"Die mensen uit de meest kwetsbare groep komen dan op de bank te zitten en krijgen ook nog eens minder uitkering”, aldus Den Besten. Volgens de wethouder is het huidige ‘onderhandelaarsakkoord’ wat Utrecht betreft slechter dan was gevreesd.

“Hier kunnen we echt niet mee instemmen. Ook niet als er straks als onderhandelingstactiek nog een eenmalig bedrag uit de hoge hoed zou bijkomen.”

Rotterdam

De gemeente Rotterdam beraadt zich nog op een reactie op het bestuursakkoord. Dat heeft de woordvoerder van wethouder Jantine Kriens (PvdA) donderdag laten weten.

''Wij laten eerst goed doorrekenen wat de financiële gevolgen van het akkoord voor de stad zijn. Eind mei of begin juni komt Rotterdam met een definitieve reactie.''