DEN HAAG - De besluitvorming over koopzondagen komt niet bij de gemeenten te liggen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de huidige regels aanhouden.

Donderdag wordt in de Tweede Kamer het wetsvoorstel van D66 en GroenLinks behandeld, maar voor het debat lijkt hun plan al kansloos.

Na CDA, VVD, SP, ChristenUnie en SGP heeft ook de PVV laten weten tegen te gaan stemmen.

PVV-Kamerlid Dion Graus erkende tijdens het debat dat de steun van de SGP aan de coalitie de doorslag heeft gegeven om tegen dit voorstel te stemmen.

"We hebben ze nodig om voldoende steun te krijgen in de Eerste en de Tweede Kamer", aldus Graus. "Het is wenselijk en noodzakelijk dat de politieke samenwerking in stand blijft om Nederland en het ondernemersklimaat beter te maken."

Verantwoordelijkheden

Volgens de PVV'er zorgt het meedoen aan zo'n politieke constructie voor verantwoordelijkheden. "Daar hoort geven en nemen bij. Ook richting de SGP."

De oppositie reageerde fel op de argumentatie van Graus. Bruno Braakhuis (GroenLinks) noemt zijn opstelling 'schandelijk'. "Het politiek opportunisme druipt er vanaf. Het legt naadloos bloot hoe het er aan toe gaat in die partij", aldus Braakhuis.

"Na de buschauffeurs en de postbodes laten ze nu hun hele achterban in de steek. De coalitiepartijen met de PVV worden gegijzeld door de SGP."

Sharon Dijksma stelt dat de PVV het 'Haagse gekonkel' belangrijker vindt dan het behartigen van de beloftes die ze aan de kiezers hebben gedaan. "Het is ook de zoveelste keer: de AOW, aanbesteding openbaar vervoer, de JSF."

Winkeliers

De PVV is er net als de VVD voorstander van dat winkeliers zelf beslissen of ze open gaan op zondag. Kamerlid Erik Ziengs (VVD) noemde het voorstel om het aan de gemeenten te laten 'second best'. 

De VVD'er erkende echter dat er afspraken zijn gemaakt in het regeerakkoord dat er niks aan het beleid rond koopzondagen zal veranderen. 

Lang werd door initiatiefnemers Boris van der Ham (D66) en Ineke van Gent (GroenLinks) gehoopt dat de PVV hun voorstel wel zouden steunen, omdat zij niet gebonden zijn aan het regeerakkoord.

Van der Ham zegt desnoods met het wetsvoorstel te willen wachten tot 'de kramp van het regeerakkoord minder is'. "De samenleving is allang overtuigd van deze wet. Nu de politiek nog."