DEN HAAG - Het kabinet vindt dat er in de kinderopvang in principe twee volwassenen toezicht moeten houden.

Eén medewerker lang alleen bij een groep kinderen achten de ministers Henk Kamp (Sociale Zaken) en Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) risicovol.

De bewindslieden hebben woensdagavond een reactie aan de Tweede Kamer gestuurd op het rapport van de commissie-Gunning.

Die onderzocht de oorzaken van de grote misbruikzaak bij kinderdagverblijf Het Hofnarretje in Amsterdam. Een aanbeveling was om zeker twee volwassenen een groep in de gaten te laten houden.

Vierogenprincipe

Het kabinet hecht aan dit zogenaamde 'vierogenprincipe'. Daar kan volgens Kamp en Opstelten alleen bij praktische problemen van worden afgeweken, bijvoorbeeld in het geval van een klein kindercentrum.

Toezicht van minimaal twee volwassenen is volgens het kabinet snel mogelijk, bijvoorbeeld door het weghalen van een muur of het plaatsen van een glaswand.

Op veel plekken in de kinderopvang is al sprake van minimaal twee volwassenen die toezicht houden op kinderen.

Meldplicht

Het kabinet werkt verder aan een meldplicht voor medewerkers om seksueel misbruik aan te kaarten.

Verder hoopt het dat het in Europa verplicht kan worden om strafdossiers uit te wisselen. Op die manier moet voorkomen worden dat een veroordeelde in het ander land hier alsnog in de kinderopvang aan de slag kan.

Controles

Minister Kamp kondigde woensdagavond verder aan dat de controles bij de start van een kinderdagverblijf verscherpt worden.

De inspecties zullen wat hem betreft meer gericht zijn op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk en minder op de kwaliteit van de aanwezige documentatie.

Tekortkomingen

In 2009 werden bij 60 procent van de controles tekortkomingen geconstateerd. Kamp vindt dat zorgwekkend.

''In de eerste plaats omdat houders van kinderopvangvoorzieningen de regels veel te vaak overtreden, en daarmee risico's nemen met jonge kwetsbare kinderen. In de tweede plaats omdat houders die meer dan incidenteel de regels overtreden, niet altijd effectief zijn aangepakt.'' Kamp wil het toezicht verbeteren en bij overtredingen altijd optreden.