SOFIA - De Bulgaarse minister Totyu Mladenov van Sociale Zaken vraagt Nederland om het niet moeilijker te maken voor Bulgaren en Roemenen om een werkvergunning te krijgen.

Mladenov heeft hierover een brief gestuurd naar zijn Nederlandse collega-minister Henk Kamp.

De VVD-minister wil alleen nog bij uitzondering werkvergunningen afgeven voor personeel uit Bulgarije en Roemenië.

Mladenov schrijft in zijn brief, die woensdag is gepubliceerd, dat dit in strijd is met wat is afgesproken bij de toetreding van beide landen tot de Europese Unie in 2007.

Toetredingsverdrag

In het toetredingsverdrag staat dat landen die hun arbeidsmarkt niet volledig openstellen voor Bulgaren en Roemenen, zoals Nederland, dat mogen doen tot 2014.

Maar ze mogen volgens Mladenov niet tussentijds de regels verscherpen. Ook mogen ze Bulgaren en Roemenen niet behandelen als arbeidsmigranten van buiten de EU.

Illegale arbeid

Mladenov wijst er verder op dat Bulgarije en Nederland in 2001 en 2008 hebben afgesproken samen illegale arbeid en het misbruik van sociale zekerheid te bestrijden. De minister wil de samenwerking uitbouwen.

Hij hoopt dat dit voor Nederland reden is de arbeidsmarkt volledig open te stellen, ook wegens het in zijn ogen geringe aantal migranten.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek woonden er op 1 januari 2010 12.340 Bulgaren en 7.118 Roemenen in Nederland.