DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer voelt er niets voor om streekvervoerders extra geld te geven om de introductie van de ov-chipkaart te bekostigen. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl onder de Kamerfracties.

Dinsdag vroegen de vervoerders in een rapport om extra financiële middelen voor de uitrol van de ov-chipkaart, omdat de overheid verantwoordelijk zou zijn voor de problemen rond de invoering.

De Socialistische Partij deelt de conclusie van de vervoerders niet. "De vervoersbedrijven zijn volledig verantwoordelijk voor het ontwerp en de invoering van deze slechte ov-chipkaart. En het ergste is nog dit miljardenproject bijna volledig is betaald door de overheid," zegt Farshad Bashir.

"En nu hun project een flop blijkt te zijn, moet de overheid ook nog eens gaan bijbetalen zeker? Wat de SP betreft, gaat er geen cent aan gemeenschapsgeld meer bij."

Andere potjes

Ook de VVD voelt er niets voor de rekening van de meerkosten bij de belastingbetaler te leggen. Charlie Aptroot ziet liever dat er geld uit een oorspronkelijk daarvoor gereserveerd potje van 1,3 miljard euro wordt gehaald en herverdeeld. Volgens hem is er nog altijd onduidelijkheid over de besteding.

GroenLinks stelt ook niet overtuigd te zijn van de noodzaak. Ineke van Gent betwijfelt of de vervoersbedrijven de kosten niet kunnen opbrengen, en wil niet dat de burger de rekening betaalt.

Lastig

De PVV vindt het verzoek van de vervoersbedrijven een bewijs dat de realiteit begint door te dringen. "Het is wel goed dat ze kenbaar maken dat het lastig wordt met de ov-chipkaart", stelt Leon de Jong. "Toch is er geen sprake van dat enige betaling aan de orde is. Daar is dit ook niet het moment voor."

Met 79 zetels tegen het compenseren van vervoerders lijkt het onwaarschijnlijk dat de overheid de rekening gaat betalen.