DEN HAAG - D66, SP en naar het zich laat aanzien meer partijen willen zo spoedig mogelijk een integriteitsonderzoek naar het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR).

Dat bleek woensdag na afloop van een rondetafelgesprek over biometrische data zoals met name vingerafdrukken in paspoorten.

Belangrijkste aanleiding wordt gevormd door de schokkende verklaringen van twee deskundigen.

Zij meldden dat het BPR hen tot persona non grata had gemaakt, omdat ze te veel kritische kanttekeningen maakten bij het biometrische paspoort.

Biometrie

Het ging om een voormalig ambtenaar die verantwoordelijk was voor een haalbaarheidsstudie naar toepasbaarheid van biometrie op reisdocumenten, en om een veiligheidsconsulent die bij onderzoeksinstituut TNO heeft gewerkt.

Volgens de consulent heeft het BPR zelfs gedreigd dat er geen overleg meer met TNO zou plaatshebben, als hij daarbij betrokken zou zijn.

Hij zei ook dat hij tot de orde was geroepen door de leidster van het project Nieuwe Generatie Reisdocumenten, omdat hij op een congres een kritisch verhaal had opgehangen 'terwijl minister Van Boxtel in de zaal zat'.

Detective

Het rondetafelgesprek had woensdag plaats op initiatief van Gerard Schouw van D66, die al lont rook bij het lezen van het WRR-rappport Happy Landings. ''Dat lijkt wel een detective. Ik dacht: laten we al die mensen eens uitnodigen.''

De diverse deskundigen die aantraden, leken geen van allen erg gerust op het biometrische paspoort en de risico's wat betreft onder meer veiligheid en privacy. Ook de effectiviteit laat te wensen over.

Max Snijder van European Biometrics Group zei dat er in 21 procent van de gevallen geen herkenning van het paspoort plaatsheeft, terwijl 3 procent acceptabel werd geacht.

Hij wijt de hele gang van zaken aan een combinatie van onwetendheid en zeer hoge ambities.

Onwetend

SP'er Ronald van Raak en Gerard Schouw erkenden dat het paspoort ook te snel door de Kamer is gejast. De parlementariërs leken ook onwetend te worden gehouden

Ze klagen dat ze destijds op allerlei vragen gewoon geen antwoord kregen. ''Dat is zeer kwalijk; de Kamer moet de pro's en contra's te horen krijgen'', aldus Schouw.