AMSTERDAM - De SP en de PVV zijn voorbodes van radicale linkse en rechtse bewegingen en drijven op onvrede over de toegenomen inkomensverschillen de afgelopen dertig jaar.

Dat stelt hoogleraar cultuursociologie Nico Wilterdink tegenover NU.nl. "Als de verschillen tussen rijk en arm echt groter worden, kunnen de lager betaalden weer hun rechten gaan opeisen, omdat ze willen dat er iets wordt gedaan tegen de ongelijkheid. Dat kan revolutionaire vormen aannemen."

Wilterdink sluit dan een heropleving van een radicale socialistische beweging niet uit. "De SP is daar een klein beetje een belichaming van op een zeer gematigde manier."

Volgens de hoogleraar kan de onvrede ook tot uiting komen in een rechtse beweging, waarbij de spanningen over de inkomensongelijkheid zich niet richten tegen de rijken maar tegen buitenlanders en migranten.

"Of tegen de overheid omdat die dingen doet waar de meeste mensen naar hun gevoel niets aan hebben. Sentimenten die je nu al duidelijk bij de PVV ziet."

Verzorgingsstaat

Wilterdink waarschuwt voor een te rigoureuze en te snelle inkrimping van de verzorgingsstaat. Volgens hem zal dat samen met een te sterke daling van de uitkeringen leiden tot een grotere inkomensongelijkheid.

"De verzorgingsstaat is niet per definitie onbetaalbaar. Het gaat erom hoeveel we ervoor over hebben. Als de verzorgingsstaat toch kleiner moet, zal dit niet te abrupt moeten worden ingevoerd." 

Lees hier het hele interview