DEN BOSCH - Hoewel Noord-Brabant nog steeds ontheffingen verleent voor de bouw van megastallen, zegt de provincie te voldoen aan het verzoek van staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) en de wens van de Tweede Kamer om voorlopig niet mee te werken aan aanvragen voor grotere stallen.

De provincie heeft dat geschreven aan Den Haag.

Naar aanleiding van het burgerinitiatief tegen megastallen komen er niet meer stallen in Brabant en zijn grenzen bepaald aan de grootte.

Maar vanwege het overgangsrecht werkt de provincie in uitzonderingsgevallen nog mee, beargumenteren Gedeputeerde Staten.

''Deze ontwikkelingen waren al in gang gezet. Vanwege algemene beginselen van behoorlijk bestuur en een betrouwbare overheid moeten we rekening houden met gevestigde rechten en belangen en gerechtvaardigde verwachten'', aldus de brief aan de staatssecretaris.

Opschorting

Bleker heeft gemeenten en provincies gevraagd voorlopig niet mee te werken aan nieuwe aanvragen voor grotere stallen.

De Tweede Kamer vroeg om opschorting zolang er nog onderzoek loopt naar de gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij en de maatschappelijke discussie erover nog woed