DEN HAAG - Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer van in elk geval CDA, SP, PvdA en PVV wil dat minister Jan Kees de Jager (Financiën) de regie neemt in de afhandeling van de woekerpolisaffaire.

Ze willen dat De Jager met de verzekeraars om de tafel gaat zitten om alle verschillende schikkingsregelingen te harmoniseren.

Dat bleek woensdag in een Kamerdebat over de zeven miljoen woekerpolissen. De fracties willen onder meer dat de compensaties contant worden gemaakt en nu worden afbetaald. ''Mensen willen boter bij de vis, ze willen nu een vergoeding’’, aldus CDA-Kamerlid Elly Blanksma.

Bij de woekerpolisaffaire ging het in 2006 om dure en complexe beleggingsverzekeringen, lijfrentes en hypotheken. Zij kwam aan het licht na onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Miljoenen Nederlanders bleken voor vaak veel geld gedupeerd.

Werkelijke schade

Verzekeraars als Delta Lloyd, ING, Fortis ASR, Aegon en SNS Reaal schikten uiteindelijk voor 2,5 miljard euro, maar de afgelopen maanden bleek dat veel mensen er nog steeds bekaaid afkomen. Deskundigen schatten dat de werkelijke schade van de bijna zeven miljoen polissen tussen 20 en 30 miljard euro ligt.

In het debat woensdag pleitten Kamerleden ervoor dat De Jager alle partijen rond de tafel roept en aan de chaos en veelheid aan regelingen een einde maakt.