DEN HAAG – Gemeenten, consumenten en het bedrijfsleven roepen de Tweede Kamer op om het wetsvoorstel dat de besluitvorming over koopzondagen aan de gemeenten laat te steunen.

In het regeerakkoord is afgesproken dat er niks aan het beleid ten aanzien van koopzondagen verandert. Dat betekent dat elke gemeente recht heeft op twaalf koopzondagen, tenzij er sprake is van toerisme.

D66 en GroenLinks hebben een initiatief-wetsvoorstel ingediend wat er voor zorgt dat gemeenten niet meer aan regels vanuit de Rijksoverheid gebonden zijn, maar zelf mogen beslissen of en hoeveel koopzondagen zij willen invoeren.

Dit voorstel is nu omarmd door de Consumentenbond, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de brancheverenigingen Detailhandel Nederland en CBL en de werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW.

“In Winterswijk is misschien wel veel behoefte aan winkelen op zondag, maar mag het niet omdat er geen sprake is van toerisme”, aldus Barbara den Uyl van de Consumentenbond. “Door zo strak op het toerisme te focussen negeer je wensen van consumenten en ondernemers.”

Inspraak

Mieke Ripken van MKB Nederland kan zich wel voorstellen dat de zondagsopening voor kleinere ondernemers een lastig dilemma is, maar besluitvorming bij de gemeenten betekent automatisch ook meer inspraak voor de ondernemers.

“Ook de kleinere ondernemers zeggen: doe mij open. Bijvoorbeeld omdat er in een gebied veel tweeverdieners zijn die geen tijd hebben om op zaterdag boodschappen te doen. Of de bakker in de grensstreek die zijn klanten op zondag de grens over ziet gaan”, aldus Ripken.

“We zijn hard op weg naar de 24-uurseconomie. De verkoop op internet gaat ook gewoon door op zondag, maar dat betekent niet dat we doof zijn voor ondernemers die niet open willen op zondag.”

Onvoorstelbaar

Detailhandel Nederland stelt bij monde van woordvoerder Jelger Zee dat iedereen gebaat is bij deze wetswijziging. “In gemeenten waar om religieuze of andere redenen geen behoefte is aan koopzondagen zal hij dus ook niet worden ingevoerd”, aldus Zee.

“De huidige Winkeltijdenwet zorgt voor onduidelijkheid, onzekerheid en oneerlijke concurrentie. Het is onvoorstelbaar dat een wetsvoorstel dat tegemoet komt aan ieders eisen, toch niet lijkt te kunnen rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.”

Supermarkten

De supermarkten staan volgens het CBL in de rij om op zondag open te gaan. Bovendien is de huidige wet zo krom dat hij zorgt voor een onwenselijke markt.

“Nu mag er per 15.000 inwoners op zondag één supermarkt open zijn. Dat betekent dat er bij 28.000 inwoners er nog steeds maar één supermarkt open mag zijn”, aldus Henrieke Crielaard namens CBL.

“Dit zorgt voor een vreemd roulatiesysteem om supermarkten om de beurt open te kunnen hebben op zondag. Gemeenten moeten de vrijheid krijgen het per situatie te bekijken.”

Minder regels

De VNG snapt al helemaal niets van de houding van het kabinet. “Het is het officiële standpunt van het kabinet dat er wordt gestreefd naar minder regels. Behalve blijkbaar als het over de Winkeltijdenwet gaat”, aldus directieraadslid Kees Jan de Vet.

Hij verwijst hiermee naar de huidige wetgeving waarbij gemeenten moeten aantonen dat er sprake is van 'autonoom' en 'substantieel' toerisme om in aanmerking te komen voor meer koopzondagen.

Volgens de VNG moet het kabinet ophouden met algemene regels opleggen voor onvergelijkbare gemeenten. “De simpele waarheid dat Amsterdam Staphorst niet is, is voor het kabinet maar moeilijk te vatten.”