DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) kan vanaf 1 juni dit jaar alsnog de bezuinigingen doorvoeren op de tegemoetkoming in de koopkracht van AOW'ers.

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel om het extraatje voor 65-plussers te vervangen door een nieuwe regeling, die alleen voor Nederlandse belastingplichtigen geldt.

Daardoor krijgen straks naar schatting 280.000 ouderen die in het buitenland wonen, niet meer het extraatje.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de export van de AOW-tegemoetkoming al met ingang van dit jaar aan banden te leggen.

Door Senaat loodsen

Maar het lukte vorig jaar niet om het bezuinigingsplan dat nog is bedacht door het vorige kabinet, voor 2011 door de Senaat te loodsen. Elke maand vertraging in het plan dat dit jaar al ruim 100 miljoen euro had moeten opleveren, kost ongeveer 8 miljoen euro.

In 2011 levert de besparing circa 60 miljoen euro op. Dat bedrag loopt de komende jaren op tot ongeveer 119 miljoen euro in 2015.

Fiscale maatregelen.

Per 1 juni komen nog ongeveer 2,5 miljoen Nederlandse belastingbetalende AOW'ers in aanmerking voor de nieuwe tegemoetkoming die gepensioneerden in hun koopkracht moet compenseren voor fiscale maatregelen.

Daarbij zitten ook circa 15.000 ouderen die in het buitenland wonen, veelal in Duitsland, en in Nederland nog voldoende belasting betalen. Het extraatje bedraagt - net als nu - ongeveer 400 euro bruto per jaar.