DEN HAAG - Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken zal de buitenlandchef van de Europese Unie (EU), Catherine Ashton, oproepen na te denken over maatregelen om te voorkomen dat de situatie in Syrië nog verder escaleert.

Hij zegde dat dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer toe nadat regeringspartij CDA daarop had aangedrongen.

De christendemocraten en ook de VVD-minister maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen in Syrië, waar bij betogingen tegen het regime van president Bashar al-Assad al vele doden en gewonden zijn gevallen.

CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel wees erop dat Syrië 110 kilometer van de grenzen van de EU af ligt en dat daarom de EU aan zet is. Europa moet er volgens hem op aandringen dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zich uitspreekt over de situatie in Syrië.

Absurd

Ook vindt het CDA het ''absurd'' dat Syrië kandidaat is voor de VN-Mensenrechtenraad. Het kabinet zou daar wat aan moeten doen. Ook de EU-gesprekken over een associatieakkoord met het land moet per direct worden opgeschort, aldus Ormel.

Rosenthal zal alle deze punten aankaarten in Brussel. Hij gaf al aan dat het opschorten van de gesprekken vanzelfsprekend moet zijn, omdat een van de artikelen in dat akkoord over het eerbiedigen van mensenrechten en bescherming van minderheden gaat.

Ernstig

Rosenthal wees erop dat Ashton al in enkele verklaringen de Syrische autoriteiten heeft opgeroepen het geweld te stoppen. Maar daar is weinig van terechtgekomen. ''De situatie is onverkort ernstig'', constateerde de minister.

CDA'er Ormel drong aan op spoed. ''Wat er morgen in Syrië gebeurt, is overmorgen van invloed op de Europese Unie'', zei hij. Rosenthal beloofde nog dinsdag contact op te nemen met Ashton.

De minister ziet geen toekomst meer voor repressieve regimes zoals in Syrië. Volgens hem zal ''vroeg of laat'' verandering komen, onder druk van aanhoudende protesten van de bevolking. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in Egypte.