DEN HAAG - De laatste sneeuwvlokjes zijn al een tijd geleden gesmolten, maar gladheidspreventie als gevolg van winterse buien laat minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) ook in april niet koud. 

Dat blijkt uit haar antwoord op vragen van de PvdA-fractie, dat ze maandag naar de Tweede Kamer stuurde.

Kamerleden Jacques Monasch en Sharon Dijksma wilden van de VVD-bewindsvrouw weten wat haar reactie is op eerder nieuws dat vooral ouderen de dupe zijn van gladde stoepen en fietspaden.

Autowegen worden vaak sneeuwvrij gemaakt, maar trottoirs en fietspaden krijgen een lagere prioriteit van wegbeheerders. Juist op die plekken gleden ouderen uit.

Gladheidsbestrijding

De minister herinnert de vragenstellers aan het feit dat ook provincies en gemeenten verantwoordelijk zijn voor gladheidsbestrijding. Met hun overkoepelende organen (VNG en IPO) bespreekt ze de kwestie de komende maanden.

''Ik wil de kennis bij decentrale wegbeheerders inzake de preventie en de bestrijding van gladheid op fiets- en voetpaden vergroten'', schrijft ze. Ze wil dat onder meer doen via het platform Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders (WoW).

Fietspaden

Verder meldt ze dat Rijkswaterstaat onlangs samen met de VNG heeft afgesproken de gladheidsbestrijding te verbeteren. Een van de zaken die de wegbeheerders inmiddels duidelijk is, is dat het strooien van zout op fietspaden niet veel zin heeft. Het gebrek van pekelwater werkt op deze paden veel beter.

Schultz wil dat het gebruik van pekelwater op die plekken wordt gestimuleerd. Dat goedje is goedkoper en ruimschoots beschikbaar.

''Juist afgelopen winter heeft Rijkswaterstaat ten behoeve van decentrale wegbeheerders een overeenkomst gesloten met een leverancier van pekelwater, op basis waarvan zij tegen gunstige voorwaarden pekelwater konden kopen.''