AMSTERDAM - De wrakingskamer besluit maandagmiddag of de rechters in het proces tegen PVV-leider Geert Wilders opnieuw moeten worden vervangen.

Vrijdag diende advocaat Bram Moszkowicz een wrakingsverzoek in omdat de rechters in het proces weigeren een onderzoek te starten naar meineed door Midden-Oostendeskundige Bertus Hendriks.

Hendriks getuigde over een etentje bij hem thuis dat in het proces centraal is komen te staan. Hendriks heeft zich bij zijn getuigenis volgens Moszkowicz in 'alle mogelijke bochten' gewrongen om raadsheer Tom Schalken, met wie hij is bevriend, uit de wind te houden.

De rechtbank vond dat wel meevallen en vond een onderzoek naar meineed niet nodig. Daarmee is volgens Moszkowicz de schijn van partijdigheid gewekt.

Tom Schalken is medeverantwoordelijk voor het besluit om Wilders te vervolgen. Tijdens het etentje bij Hendriks zou hij islamkenner Hans Jansen, getuige-deskundige in het proces, hebben geprobeerd te beïnvloeden.

Islam

Hendriks zei onder ede dat het de bedoeling was dat tijdens het etentje over de islam zou worden gediscussieerd. Volgens Moszkowicz is dat in strijd met zijn eerdere uitlatingen in dagblad De Pers. Daarin zei Hendriks vorig jaar dat Jansen interessant was omdat hij getuige-deskundige was.

Volgens de rechtbank ging de ene uitspraak echter over het gespreksthema en de andere over de reden om Jansen uit te nodigen. Moszkowicz noemde dat een 'gekunsteld onderscheid'.

In oktober diende Moszkowicz ook al een verzoek in om de rechters in de zaak-Wilders te vervangen. Hij wilde Jansen opnieuw horen als getuige nadat hij buiten de rechtbank had gezegd dat Schalken hem tijdens het etentje had geprobeerd te beïnvloeden.

Andere rechters

De rechtbank stemde daar toen niet mee in, waarop Moszkowicz de rechters met succes wraakte. Het proces is daarna volledig opnieuw begonnen, met andere rechters.

Bij het vorige wrakingsverzoek zaten de rechters die over de wraking moesten beslissen bij dezelfde rechtbank als de gewraakte rechters zelf. De rechtbank besloot daarna dat het beter zou zijn om zulke besluiten niet aan directe collega's over te laten. De rechters die om 16.00 uur moeten oordelen over de wraking, komen dan ook uit Haarlem.