RIJSWIJK - Vakbond Abvakabo FNV wil langer de tijd nemen om zich op de pensioenhervormingen te bezinnen. FNV Bondgenoten heeft een alternatief voorstel gedaan op de pensioenplannen.

En ook binnen vakcentrale CNV is kritiek op de plannen. Alle reden voor minister Henk Kamp van Sociale Zaken om ongeduldig te worden.

De twee grootste FNV-bonden kwamen vrijdag na vergaderingen met de achterban met een lijst voorwaarden waaraan het nieuwe akkoord moet voldoen.

Bondgenoten stelde zelfs een officieel plan op dat maandag op hoog niveau in de FNV-federatieraad besproken moet worden. En ook de op twee na grootste FNV-bond, Bouw, blijkt kritisch over de huidige plannen.

In de kern vinden zij dat teveel risico's bij werknemers worden gelegd. Zij vinden dat er scherpe afspraken met werkgevers gemaakt moeten worden om hen ook verantwoordelijkheden te laten dragen.

Werknemers

Als het slecht gaat met het pensioenfonds, of met de financiële markten, mag dat niet alleen op de werknemers afgewenteld worden. Ook vrezen de bonden dat opgebouwde rechten te veel worden aangetast.

Naast het verzet binnen de FNV klinkt nu ook binnen vakcentrale CNV kritiek op de pensioenplannen. Het akkoord moet ''snel van tafel'', zei voorzitter Gerrit van de Kamp van CNV-politievakbond ACP. Als de FNV-bonden met alternatieve plannen mogen komen, waarom zou dat bij het CNV dan niet kunnen? vraagt Van de Kamp zich af.

Kritisch

ACP was vorig jaar al kritisch op het conceptakkoord dat de vakbonden met werkgevers sloten. Het verzet is sindsdien alleen maar breder geworden. Ook ACP vindt dat werknemers te veel risico's dragen.

En de bond vindt dat het akkoord ook geen ruimte biedt voor een oplossing voor mensen met een zwaar beroep, zoals politiemensen. ''Het is tijd voor een bredere discussie.'' Van de Kamp roept mensen op om via twee websites van zijn bond een debat te voeren over een ''eerlijk pensioenstelsel''.

Ongeduldig

Minister Kamp zei na afloop van de ministerraad ''een beetje ongeduldig te worden'' over het toenemend verzet bij de bonden. Ondanks de pauze die FNV inmiddels bijna twee weken geleden heeft ingelast, werkt Kamp nog wel door aan het plan uit het regeerakkoord om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 66 jaar in 2020.

Dat had hij de Tweede Kamer in maart al toegezegd en dat gebeurt volgens hem in overleg met sociale partners.