DEN HAAG – Premier Rutte erkent dat het invoeren van de Halbe-heffing voor langstuderende studenten is uitgesteld vanwege het ontbreken van een politiek draagvlak.

“Er is een politieke realiteit die ons daartoe noopt”, aldus Rutte in zijn persconferentie na afloop van de ministerraad.

Woensdag maakte staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) bekend dat zijn plan om studenten die meer dan een jaar langer over hun studie doen een boete van drieduizend euro op te leggen, een jaar wordt uitgesteld.

SGP

Dit gebeurde nadat de SGP bekendmaakte geen steun te geven aan de haastige invoering van de maatregel, die 1 september al in zou moeten gaan. Ook voor de zittende studenten die dus direct met de Halbe-heffing te maken zouden krijgen.

De SGP is mogelijk essentieel om een meerderheid in de nieuwe Eerste Kamer te kunnen halen.

“Door het uitstel is er meer tijd voor invoering van de maatregel, waarbij rekening wordt gehouden met het politieke draagvlak in de Eerste en de Tweede Kamer”, aldus Rutte.

Bezuinigingen

Volgens Rutte lijdt de opbouw naar 18 miljard aan bezuinigingen geen schade, omdat de vertraging binnen de onderwijsbegroting wordt opgevangen door andere bezuinigingen.

In tegenstelling tot de oppositie gelooft de premier niet dat het uitstel ervoor zorgt dat de heffing er nooit komt. Ook heeft het uitstel volgens Rutte niet geleid tot gezichtsverlies voor het kabinet. “Zoals Zijlstra gisteren ook zei: van uitstel komt uitvoering.”

Debat

Donderdag debatteerde de Kamer met Zijlstra over de langstudeerdersmaatregel. De staatssecretaris wilde echter niet verder opschuiven richting de oppositie.

De meeste partijen in de oppositie willen helemaal van de maatregel af of diverse uitzonderingspositie instellen voor bijvoorbeeld zieken, topsporters en bestuursfuncties.