DEN HAAG - Het beschijnen van piloten met laserstralen wordt strafbaar. Dat is een van de punten uit de beleidsagenda luchtvaartveiligheid, die staatssecretaris Joop Atsma heeft opgesteld en die vrijdag door het kabinet is vastgesteld.

In die beleidsagenda staat welke acties Nederland neemt voor de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen 2011-2015. Op en rond luchthavens stelt het Rijk eisen aan allerlei activiteiten.

Naast het beschijnen van piloten met laserguns, worden ook botsingen met vogels aangepakt. Zo wordt het in het gebied rond bijvoorbeeld Schiphol oninteressanter gemaakt voor vogels, in het bijzonder ganzen, om daar te foerageren.

Vorige week al maakte Atsma bekend op dat gebied te kijken naar andere oogstmethoden voor boeren.

Strafbaar

Momenteel is het strafbaar om mensen in functie te storen, maar in het specifieke geval van laserstralen wilde de rechter, in de optiek van de politiek, nog wel eens te mild zijn. Mede op aandringen van de Kamer komt er daarom specifieke wetgeving.

Het beschijnen van de cockpit kan volgens de Vereniging van Verkeersvliegers (VNV) gevaarlijk zijn. Een piloot kan tijdelijk verblind raken door een laserstraal en het zicht wordt ernstig verstoord. Piloten van helikopters en vliegtuigen krijgen steeds vaker met het fenomeen te maken.

Afspraken

Atsma wil nog deze zomer afspraken maken met de betrokken provincies, Schiphol en landbouw- en natuurorganisaties over de gezamenlijke uitvoering van alle voorgestelde maatregelen.

Atsma benadrukt dat er internationaal hoge eisen worden gesteld aan luchtvaartveiligheid. Nederland werkt volgens hem hard aan dit veiligheidsniveau en wil tot de top van de wereld blijven behoren. Luchtvaart is nog steeds één van de veiligste manieren van transport.

Drukte

De drukte in het luchtruim is de afgelopen twintig jaar verdubbeld, toch is het aantal ongelukken niet toegenomen. De CDA-bewindsman wil dat dat veiligheidsniveau zo hoog blijft.

''Een sterke luchtvaartsector en een stevige positie van onze mainport Schiphol zijn voor de Nederlandse economie van cruciaal belang'', analyseert Atsma.

''En een sterke sector begint bij een veilige luchtvaart. Het is daarom van belang dat we de veiligheid continu monitoren en waar nodig actie ondernemen om deze verder te verbeteren.''