DEN HAAG - Het CDA oppert dat een landelijke inspectiedienst, zoals de Arbeidsinspectie, beter mogelijke misstanden in de kinderopvang kan aanpakken.

Volgens Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van de regeringspartij is de aanpak nu te versnipperd over alle ruim vierhonderd gemeenten.

Dat zei de CDA'er vrijdag in reactie op het het rapport van Louise Gunning-Schepers naar de oorzaken van de Amsterdamse zedenzaak.

Volgens Van Hijum blijkt uit het rapport dat een cultuuromslag nodig is om de alertheid te vergroten bij iedereen die betrokken is bij kinderopvang.

Schande

Van Hijum stelt dat rapporten van GGD's die toezicht houden op kinderopvang, nu heel verschillend door gemeenten worden opgepikt.

Zijn SP-collega Nine Kooijman noemde het een schande dat nu maar een kwart van de ''handhavingsadviezen'' van de GGD over kinderopvanginstellingen door gemeenten wordt opvolgd.

Algemene inspectie

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) moet volgens de CDA'er bekijken of landelijk risico's beter kunnen worden geanalyseerd met behulp van de GGD-rapporten.

Deze nieuwe handhavingstaak zou toegevoegd kunnen worden aan de nieuw op te richten algemene inspectie SZW, waaronder ook de Arbeidsinspectie komt te vallen.

Geld voor inspecteurs zou bij gemeenten weggehaald kunnen worden, die nu voor de handhaving in de kinderopvang middelen krijgen van het Rijk.

Interessant

Kamp noemde het voorstel van het CDA interessant. Maar hij wil eerst zelf het rapport-Gunning lezen, voordat hij gaat reageren.

Wel wees hij erop dat de GGD de afgelopen tijd veel energie heeft gestoken in het verzamelen van expertise in het toezicht op de kinderopvang. Volgens hem moet daarmee zorgvuldig worden omgesprongen.