DEN HAAG - Het spreken van de Nederlandse taal wordt een voorwaarde voor het krijgen van een bijstandsuitkering. Wie geen Nederlands spreekt, moet zo snel mogelijk een cursus volgen en goed afronden. Als niet aan deze eis wordt voldaan, wordt de uitkering verlaagd of stopgezet.

Dat staat in een donderdag gepresenteerd pakket aan maatregelen door minister Henk Kamp (Sociale Zaken) om de regels aan te scherpen voor arbeidsmigranten uit andere lidstaten van de Europese Unie.

Dat staat in een pakket maatregelen om de arbeidsmigratie uit andere lidstaten van de Europese Unie ''in goede banen te leiden'', dat minister Henk Kamp (Sociale Zaken) donderdag met gemeenten heeft gepresenteerd.

De taaleis in de bijstand gaat echter gelden voor ''eenieder'', net als de huidige voorwaarde dat de werklozen verplicht zijn om werk te zoeken.

Wens

Dat Nederlands een voorwaarde wordt in de bijstand, is een lang gekoesterde wens van regeringspartij VVD, de partij van Kamp. Zo kondigden de liberalen vorig jaar nog een initiatiefwetsvoorstel aan.

Kamp is de afgelopen maanden druk in overleg geweest met gemeenten die veel met arbeidsmigranten te maken hebben, om problemen met de buitenlandse werkzoekenden tegen te gaan. De nieuwe plannen presenteerde hij donderdag dan ook met Den Haag, Rotterdam en de gemeente Westland.

Volgens Kamp zijn arbeidsmigranten welkom als ze werken en zelf in hun bestaan kunnen voorzien. Maar de komst van onder meer Polen, Roemenen en Bulgaren zorgt ook voor problemen, zoals illegale arbeid, uitbuiting, overbewoning en een groter beroep op sociale voorzieningen.

Controle

De minister kondigde daarom al eerder aan dat arbeidsmigranten sneller moeten worden ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie, zodat beter kan worden gecontroleerd op de huisvesting die hun baas moet regelen.

Hij zei ook dat werkloze Polen die een bijstandsuitkering aanvragen of voor overlast zorgen, terug moeten naar hun land van herkomst. Als na drie maanden duidelijk is dat iemand geen zicht op werk heeft, wordt het verblijfsrecht beëindigd.

Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie) waarschuwde toen dat Nederland wel de EU-richtlijn over het vrije verkeer van personen moet respecteren. Kamp wil juist dat de richtlijn wordt aangepast. In plaats van dat EU-burgers na één jaar werk in andere lidstaat een uitkering in dat land kunnen krijgen, moet dat ten minste vijf jaar worden.

Circa tweeduizend Oost-Europeanen hebben nu hier een uitkering. Daarvan zitten ongeveer vijfhonderd in de bijstand.