DEN HAAG - Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) is vooralsnog niet van plan andermaal een knieval te maken richting de oppositie wat betreft de voorgenomen boete voor langstudeerders.

Een groot deel van de oppositie eist volledige afstel van dat plan. Donderdag tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer deed de staatssecretaris echter geen verdere concessies.

Woensdag maakte Zijlstra bekend dat de invoering van de boete van 3000 euro voor studenten die langer dan een jaar extra over hun studie doen, met een jaar wordt uitgesteld. Vooralsnog is dat voor Zijlstra voldoende beweging.

''Langstuderen is geen recht", benadrukte hij. ''Ik bepleit ook niet dat de boete dé oplossing is. Maar de normale duur voor een studie plus een extra jaar lijkt mij niet meer dan redelijk."

De langstudeerboete moet er volgens het kabinet onder meer toe bijdragen dat het aantal langstudeerders met 25 procent wordt teruggebracht.

Oppositie

De oppositie wil dat de maatregel helemaal wordt geschrapt. Kamerlid André Rouvoet (ChristenUnie) pleitte onder meer voor uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel.

''Er is nu namelijk geen haast meer geboden", doelde Rouvoet op de eerdere toezegging van een jaar uitstel. Het voorstel van de ChristenUnie kreeg onvoldoende bijval.

Ziekte

Andere partijen als de SP, D66 en GroenLinks maakten zich grote zorgen om de positie van onder anderen deeltijdstudenten, topsporters, studenten die kampen met ziekte en studenten met een bestuurlijke functie. Die zouden door de boete in het gedrang kunnen komen.

Ook zou de maatregel juridisch niet haalbaar zijn omdat deze tornt aan het beginsel van rechtszekerheid en omdat de maatregel in strijd zou zijn met internationale afspraken.

Juridisch haalbaar

Zijlstra benadrukte dat de boete juridisch wel haalbaar is. Daarnaast maakt hij alleen een uitzondering op de maatregel voor leerlingen met een lichamelijke aandoening als bijvoorbeeld reuma, astma, slechthorendheid of dyslexie. Hij is vooralsnog niet van plan daar een categorie aan toe te voegen.