DEN HAAG - Het CDA wil dat minister Henk Kamp (Sociale Zaken) met werkgevers en de vakbeweging gaat praten over de toepassing van huidige regels in het ontslagrecht.

Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van het CDA doet donderdag hiertoe een oproep aan de VVD-bewindsman.

De vakcentrales FNV en CNV trokken onlangs aan de bel, omdat werkgevers steeds vaker vaste krachten ontslaan om die te vervangen door uitzendkrachten en andere flexwerkers.

Volgens Kamp worden hiervoor ontslagvergunningen verstrekt door uitkeringsinstituut UWV, maar verschilt de toepassing van het Ontslagbesluit nog per regio. Hij wil via beleidsregels voor het UWV de eenheid terugkrijgen.

PVV

Samen met PvdA en SP in de oppositie verweet gedoogpartner PVV Kamp deze week de ontslagbescherming van vaste krachten aan te tasten en het gebruik van flexwerkers te stimuleren.

PVV-Kamerlid Ino van den Besselaar kondigde een motie aan, omdat het minderheidskabinet van VVD en CDA met de gedoogpartner heeft afgesproken niet te tornen aan het ontslagrecht.

Ophef

Maar Van Hijum vindt de ophef onterecht. Hij is het met de VVD en Kamp eens dat het gaat om een uitvoeringskwestie over bestaande regels. Volgens hem moet hierover niet alleen met het

UWV worden gesproken, maar ook met werkgevers en vakbonden om de lucht te klaren. Dat is in zijn ogen nodig, omdat de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers ook in Ontslagadviescommissies zitten bij het UWV.

Ruzie

Bovendien vreest de CDA'er voor de zoveelste hoogoplopende ruzie over ontslagrecht tussen sociale partners.

Hij wees erop dat ondernemersorganisatie VNO-NCW deze week ook de FNV verwijten heeft gemaakt over het doen van ''valse beschuldigingen'' over bedrijven die op grote schaal vaste werknemers zouden ontslaan en vervangen door personeel met een flexibel contract.

D66

D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya meent dat sociale partners en het minderheidskabinet met gedoogpartner PVV de huidige situatie aan zichzelf te danken hebben. Volgens D66 is aanpassing van het ontslagrecht voor vaste krachten nodig om te voorkomen dat werkgevers meer en meer overstappen op flexkrachten.

''Door hierover niet te willen praten, proberen werkgevers nu via sluiproutes een grotere flexibele schil in hun personeelsbestand te krijgen'', aldus Koser Kaya.

Kamp

Kamp zei in een reactie met sociale partners te overleggen over de kwestie en de Kamer zo snel mogelijk te informeren.