DEN HAAG - Mensen die knoeien met faillissementen moeten een beroepsverbod krijgen. Zij mogen geen bestuurder meer zijn van een bedrijf als is gebleken dat ze niet te vertrouwen zijn. Dat is een van de maatregelen die de SP voorstelt om faillissementsfraude beter aan te kunnen pakken.

De SP heeft de voorstellen donderdag naar buiten gebracht.

Bedrog bij bankroet betekent dat de fraudeurs geld en goederen uit een bedrijf achteroverdrukken vlak voordat dit op de fles gaat. Het personeel staat dan vaak zonder loon op straat en schuldeisers hebben het nakijken.

Volgens de SP is het tijd voor een hardere aanpak, omdat er volgens cijfers van justitie aan een kwart van de faillissementen een luchtje zit, terwijl slechts 2,5 procent van de fraudegevallen tot een veroordeling leidt.

Winst

Daarom moeten fraudeurs voortaan alle winst weer afgeven en moeten alle benadeelden hun schade vergoed krijgen, vindt de SP.

Medewerkers van de Kamer van Koophandel krijgen de bevoegdheid om verdachte zaken door te geven aan justitie. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om de gegevens van notoire opkopers van bedrijven.

Aangifte

Curatoren hebben vooral bij leeggeroofde boedels te weinig middelen om onderzoek te doen naar fraude, om vervolgens aangifte te kunnen doen. Daar bestaat wel een regeling voor, maar de SP vindt deze nu nog te beperkt en te bureaucratisch.