DEN HAAG - Het kabinet vertraagt de bezuinigingen op passend onderwijs en voert de boete voor langstudeerders een jaar later in.

Dat bleek woensdag uit een brief van de bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt en staatssecretaris Halbe Zijlstra, aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wijkt daarmee af van de afspraken die de regeringspartijen VVD en CDA hebben gemaakt met gedoogpartner PVV.

De financiële dekking voor de temporisering van de twee maatregelen wordt gevonden binnen de onderwijsbegroting, onder meer bij de posten maatschappelijke stages en de middelen voor prestatiebeloning.

Draagvlak

Een gebrek aan draagvlak in de samenleving en in het parlement dwong Van Bijsterveldt en Zijlstra om de twee belangrijke bezuinigingen op hun begroting later in te voeren.

''Regeren is vooruitzien. Dan is het logisch om een beweging te maken om zo in beide Kamers breed draagvlak te creëren’’, zegt VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra in een reactie.

Ook CDA-minister Van Bijsterveldt moest tijdens een demonstratie in februari in Nieuwegein constateren dat er te weinig draagvlak was in het veld.

''We zagen dat er geen zekerheid is dat er in juni een meerderheid is voor onze maatregelen in de Eerste Kamer. Met deze maatregel sluiten we aan op geluiden in de Kamer’’, aldus Zijlstra.

De wijziging werd mogelijk toen de ''plussen en minnen’’ op de onderwijsbegroting de afgelopen dagen duidelijk werden.

De bezuinigingsplannen op onderwijs stuitten al op veel weerstand bij de oppositie in de Tweede Kamer, maar zouden mogelijk in de Senaat geen meerderheid halen als de SGP tegen zou blijven.

Passend onderwijs

Die partij reageert nu tevreden op de aanpassingen. ''Kabinet stelt niet alleen boete langstudeerders uit, maar ook passend onderwijs. Klasse'', twittert SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf.

De ingrepen in het onderwijs voor kwetsbare leerlingen gaan door, maar de bezuiniging begint een jaar later en wordt geleidelijker uitgevoerd. Ook de langstudeerdersboete blijft overeind maar wordt een jaar opgeschoven, naar september 2012.

Het uitstel geeft studenten een jaar de tijd om zich voor te bereiden op invoering, aldus Van Bijsterveldt en Zijlstra. Het uitstel geldt ook voor de korting op de instellingen in het hoger onderwijs.

Actie voeren

In de Tweede Kamer wordt tevreden gereageerd. ''Eerste succes is binnen. Actie voeren helpt. Nu doorgaan, ook hier uitstel moet afstel worden'', twittert SP-leider Emile Roemer.

''Beter ten halve gekeerd dan ten dele gedwaald. Via uitstel naar afstel hoop ik!'' meldt ook PvdA-leider Job Cohen op twitter.

Rouvoet

André Rouvoet van de ChristenUnie vindt de 'temporisering' ''mooi''. ''Maar het blijft een bezuiniging op kwetsbare leerlingen. Er zijn betere alternatieven!'' De ChristenUnie heeft meteen een spoeddebat aangevraagd.

''Goed nieuws voor studenten én instellingen: collegegeld en de taakstelling op de instellingen voor hoger onderwijs gaan een jaar later in'', twittert CDA-Kamerlid Sander de Rouwe.