DEN HAAG - De nieuwe Taxiwet zal er niet toe leiden dat taxichauffeurs van buiten de grote steden worden geweerd als ze zo'n grote stad binnen willen rijden. Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) woensdag gezegd in een debat in de Tweede Kamer.

Met haar antwoord stelde ze CDA-Kamerlid Maarten Haverkamp gerust. Die meende een gat in de nieuwe wet te hebben gevonden en speelde met de gedachte een amendement in te dienen. Dat zal hij nu niet doen.

In de wet wordt onder meer geregeld dat het gemeentebestuur in steden waar taxivervoer vaak een rommeltje is (de vier grote steden maar ook Enschede en Eindhoven) mag bepalen welke chauffeurs wel of niet mogen rijden.

De CDA'er dacht daarom dat chauffeurs van buiten die steden hun passagiers niet mogen afleveren in die plaatsen. Dat blijkt niet het geval te zijn.

''Het gaat om de opstapplaats'', legde Schultz uit. ''Taxi's van buiten die steden mogen hun passagiers wel afzetten in een grote plaats, maar ze mogen daar geen nieuwe klanten oppikken. Dat mogen alleen chauffeurs die van het gemeentebestuur daarvoor toestemming hebben gekregen.''

Ondermaats

De VVD-bewindsvrouw komt met de wet omdat ze het taxivervoer vaak ondermaats vindt. Zo komen er bijvoorbeeld klachten binnen over te hoge prijzen, het weigeren van korte ritten en omrijden om meer kilometers te maken.

In de toekomst mogen taxichauffeurs in de betreffende steden alleen nog rijden als ze deel uitmaken van een groep. Op die manier moet voor de klant sneller duidelijk worden of hij op het punt staat een 'goede' of 'slechte' taxi te nemen. ''Het kaf wordt zo van het koren gescheiden'', aldus de minister.

De Tweede Kamer is het over het algemeen eens met deze visie, bleek woensdag. Wel is een aantal fracties van mening dat de overheid ook moet bepalen hoeveel taxi's in een bepaalde stad mogen rijden.

Want omdat in sommige steden zoveel auto's beschikbaar zijn ontstaat er een warboel en strijd tussen de chauffeurs. Schultz wil daar echter niet aan. Onder meer Europese regels zouden het vaststellen van zo'n maximumaantal niet mogelijk maken.