DEN HAAG - Joodse en moslimorganisaties zien het somber in. In de Tweede Kamer is woensdag een ruime meerderheid ontstaan die af wil van de uitzondering in de wet waardoor joodse en islamitische slachters dieren zonder verdoving ritueel mogen slachten.

Het voorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) kreeg woensdag steun van de VVD die tot dan twijfelde.

Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) stelde helder dat Marianne Thieme (PvdD) aannemelijk heeft gemaakt dat dieren die zonder verdoving worden geslacht extra lijden.

Maar Bleker is nog niet aan toe aan de volgende stap: een nee tegen onverdoofd ritueel slachten. Hoe de Kamer het ook probeerde, hij liet zich niet verleiden tot een uitspraak en wil eerst precies weten wat de Kamer wil.

''Deze afweging is ingewikkelder dan de conclusie trekken dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat er extra leed is bij onverdoofd slachten’’, aldus Bleker. Hij hield de Kamer voor: ''Dat kan voor niemand in de regering en de Kamer een makkie zijn’’.

Bedwelmd geslacht

Met de VVD willen PvdA, PVV, SP, GroenLinks en D66 dat er bedwelmd geslacht gaat worden.

CDA, ChristenUnie en SGP vinden dat de vrijheid van godsdienst in het geding is en dat het dierenleed bij de onverdoofde slacht ook op andere manieren is te verminderen, bijvoorbeeld met meer toezicht en een betere opleiding van de slachters.

Rigoureus

Vooral ChristenUnie en SGP probeerden Thieme ervan te overtuigen dat een verbod te rigoureus is en mensen beperkt in hun geloofsovertuiging.

''Waarom geef je die heel kleine groep die dit bij het geloof vindt horen niet de mogelijkheid het te doen? Juist het tolerante Nederland bood altijd vrijheid voor dingen waar men het zelf niet per se mee eens was’’, aldus Elbert Dijkgraaf (SGP).

Thieme

Thieme ziet daar niets in. ''Er is onderzoek gedaan bij het beste slachthuis met de beste slachter die met het beste mes koosjer slacht. En dan nog bleek dat het dier 30 seconden na de halssnede nog bij bewustzijn was.’’

Sinds 2008 is gewerkt aan het voorstel om een einde te maken aan het onverdoofd slachten.

Ruim twee jaar later en halverwege de behandeling van haar wetsvoorstel, is Thieme opgetogen over de bijval voor haar plan in de Kamer. ''Geweldig, een mijlpaal in de strijd om dieren met mededogen te behandelen.''

Islamitische organisaties

Voor de Kamer beslist, is er nog een gesprek met joodse en islamitische organisaties. Die zijn daar blij mee, maar joodse organisaties kondigden al aan dat ze naar de rechter stappen als onverdoofd slachten niet meer mag.