DEN HAAG - De PVV waarschuwt minister Henk Kamp (Sociale Zaken) niet te tornen aan het ontslagrecht, zoals het minderheidskabinet van VVD en CDA heeft afgesproken met de gedoogpartner.

Tweede Kamerlid Ino van den Besselaar van de PVV verweet Kamp woensdag in een debat ''bij voortduring de grenzen van gemaakte afspraken op te zoeken''.

Vakcentrales FNV en CNV trokken onlangs aan de bel, omdat werkgevers steeds vaker vaste krachten zouden ontslaan om die te vervangen door uitzendkrachten en andere flexwerkers.

PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer vroeg eerder al om opheldering bij Kamp. Hij zei daarop dat uitkeringsinstituut UWV soms in deze gevallen een ontslagvergunning verstrekt.

Onrechtmatige ontslagvergunningen

Volgens Van den Besselaar is sprake van ''onrechtmatige ontslagvergunningen'' als mensen worden vervangen.

''Ik raad de minister aan dit pad der dwaling snel te verlaten.'' Hij kondigde een motie aan om Kamp ''op het rechte pad te dwingen''.

De VVD-bewindsman benadrukte dat er geen sprake is van nieuw beleid, maar uitvoering van het Ontslagbesluit zoals het al is.

Strenge voorwaarden

Volgens hem gelden strenge voorwaarden voor het verlenen van ontslagvergunningen in dit soort situaties. Zo moet er sprake zijn van een structurele situatie met een substantieel meer wisselend werkaanbod, waardoor een flexibeler personeelsbestand nodig is om bedrijvigheid in stand te houden.

Wel erkende Kamp dat het UWV de laatste tijd een verandering ziet in ''de aard en frequentie'' van het beroep op de mogelijkheid om vaste krachten door flexwerkers te vervangen.

De regels zijn door regiovestigingen van het UWV vervolgens verschillend toegepast. Om eenheid in de uitvoering te krijgen, worden volgens de minister binnenkort weer 'Beleidsregels ontslagtaak UWV' gepubliceerd.

Onrust

Om onrust bij vooral PVV, PvdA en SP weg te nemen, zegde Kamp toe de beleidsregels voor publicatie naar de Kamer te sturen.

Maar de drie partijen bleven kritisch. PVV'er Van den Besselaar stelde dat de minister misschien niet het ontslagrecht aanpast, maar door een andere uitvoering wel tornt aan de ontslagbescherming.

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum zei dat de PVV met het taboe op ontslagrecht ''een nuchtere discussie over de uitvoeringspraktijk geen dienst bewijst''. Werknemers zijn slechter af als het Ontslagbesluit in elke regio anders wordt toegepast, meent hij.