DEN HAAG – Wie met de taxi reist moet verzekerd zijn van een aantal grondrechten. Daarvoor pleit D66-Kamerlid Kees Verhoeven.

Woensdagmiddag dient in de Tweede Kamer het debat over de nieuwe Taxiwet. Deze geeft een aantal grote gemeentes meer bevoegdheden om de in 2000 geliberaliseerde taximarkt te reguleren.

Een belangrijk onderdeel van deze nieuwe wet is dat gemeenten kunnen besluiten dat chauffeurs zich moeten verenigen in groepen.

Op deze manier kunnen gemeenten meer grip krijgen op de rondrijdende taxi’s en misstanden aanpakken. Ook worden mystery guests ingezet om misstanden te kunnen vaststellen.

New York

Verhoeven wil een systeem invoeren zoals in New York al gebruikelijk is. Zo moeten chauffeurs elke rit binnen de stad accepteren, moet de wagen schoon en lawaaivrij zijn, de chauffeur Nederlands spreken en de kortste route rijden.

Ook mogen blindengeleidehonden niet geweigerd worden en moeten chauffeurs de weg kennen. Deze rechten moeten duidelijk zichtbaar in de taxi aanwezig zijn.

“Op Wikitravel valt te lezen: Gebruik in Amsterdam alleen een taxi als er geen alternatief is”, aldus Verhoeven. “Taxi’s zijn een visitekaartje. Nederland moet zich niet hoeven schamen voor de taxi’s in grote steden.”

Gemeenten krijgen in de nieuwe wet ook de bevoegdheid over de handhaving van de wet. Als chauffeurs over de schreef gaan kunnen zij hun standplaats verliezen.

Vergunningen

PVV-Kamerlid Richard de Mos wijst erop dat justitie intensief moet gaan samenwerken met de Inspectie Verkeer en Waterstaat, die de vergunningen uitgeeft, om chauffeurs die zich niet aan de regels houden te kunnen weren.

Hiervoor zou een zwarte lijst moeten worden bijgehouden. “Anders is het in een stad als Amsterdam dweilen met de kraan open.”

LKT

SP-Kamerlid Farshad Bashir pleit er wel voor dat het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer (LKT) ook echt sancties kan opleggen.

“Je moet de rotte appels aan kunnen pakken en dat kan niet met een tandeloze tijger”, aldus Bashir. “Dit kabinet heeft de mond vol van strenger straffen, maar kijkt nog steeds weg bij zeer serieuze wantoestanden.”

Overspoeld

Ineke van Gent (GroenLinks) vindt dat gemeenten moeten kunnen bepalen hoeveel vergunningen er verstrekt worden.

“Dat is nodig om te voorkomen dat de markt wordt overspoeld”, aldus Van Gent. “Want juist daardoor komen chauffeurs in de verleiding het niet zo nauw te nemen met de regels.”

Ook PvdA-Kamerlid Jacques Monasch laat weten het voorstel van D66 te steunen. “Deze wet biedt eindelijk de mogelijkheid om misstanden in de taxibranche aan te pakken door gemeenten. Daar horen deze eisen zeker bij.”

CDA-Kamerlid Maarten Haverkamp ziet de nieuwe wet als een beloning voor goede taxichauffeurs, omdat op de probleemplaatsen de slechte chauffeurs zullen verdwijnen.