DEN HAAG - De nieuwe Taxiwet moet er niet toe leiden dat goedwillende chauffeurs van buiten de grote steden niet langer het centrum van die steden in mogen rijden. Dat vindt CDA-Kamerlid Maarten Haverkamp.

Tijdens de behandeling van die wet, woensdag in de Tweede Kamer, komt hij daarom met een amendement waarin hij minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) vraagt een uitzondering te maken.

n de nieuwe wet wil Schultz ondermaats taxivervoer, dat het meest voorkomt in de grote steden, proberen te voorkomen. Een van de plannen is dat gemeenten meer zicht krijgen op welke bestuurders in hun stad met taxi's rondrijden.

Diegenen die toestemming hebben, krijgen bijvoorbeeld een pasje of kastje in hun auto. Haverkamp vindt het echter niet goed dat alleen deze groep bestuurders in een grote stad taxivervoer mag verzorgen.

Slecht ter been

De parlementariër geeft het voorbeeld van iemand die slecht ter been is en een debat in de Tweede Kamer in Den Haag wil bijwonen.

''De gast, die slecht ter been is en vanwege de file ook nog eens haast heeft gekregen omdat de hoorzitting waarnaar hij op weg is bijna begint, zou dan voor de laatste kilometer moeten overstappen op een lokale taxi die bij de geprivilegieerde groep is aangesloten'', schetst Haverkamp.

''Dat vindt mijn fractie, en ik neem aan de minister ook, omslachtig en ongewenst. Met mijn amendement wordt daarom geregeld dat het mogelijk blijft om passagiers van buiten het aangewezen gebied in het gebied af te zetten.''

Ongebreidelde groei

VVD-Kamerlid Charlie Aptroot en ook D66'er Kees Verhoeven vinden net als Haverkamp dat naar deze kwestie moet worden gekeken. Oppositiepartijen vinden vooral dat de nieuwe wet onvoldoende tegemoetkomt aan de ongebreidelde groei van taxi's.

''De meest belangrijke maatregel kunnen gemeenten nog steeds niet inzetten'', oordeelt SP'er Farshad Bashir. ''Dat is namelijk een maximumaantal taxi's bepalen in hun stad.

Het teveel aan taxi's zorgt ervoor dat ze veel te hoge prijzen vragen, korte ritten weigeren en omrijden. Deze langverwachte wetswijziging is daarom slechts een lapmiddel.

Wij willen daarom dat gemeenten capaciteitsbeleid moeten kunnen voeren. Alleen op die manier kunnen we weer een betaalbare en betrouwbare taxisector krijgen.''