DEN HAAG - De Marokkaanse ambassadeur is twee keer ontboden door Nederland wegens onderbetaling van zijn personeel. Dat blijkt uit een brief die minister Henk Kamp (Sociale Zaken) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De vereniging voor het lokale personeel van de Marokkaanse ambassade en consulaten in Nederland Addaman trok vorig jaar bij de Arbeidsinspectie aan de bel.

Deze constateerde dat enkele medewerkers niet volgens het wettelijk minimumloon werden betaald en ook niet de minimumvakantiebijslag ontvingen.

De Arbeidsinspectie heeft de conclusies ook naar de minister van Buitenlandse Zaken gestuurd. Deze heeft vervolgens de ambassadeur tweemaal ontboden met het verzoek de betalingen in overeenstemming met de wet te brengen. Vorige maand heeft de ambassadeur nog toegezegd ''te zullen meewerken aan een oplossing''.

Financiële problemen

Vakbond Abvakabo FNV maakte vorige maand nog bekend dat veel personeelsleden van de Marokkaanse buitenposten in Nederland in financiële problemen zouden verkeren. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt vroeg daarom om opheldering bij Kamp. Eind april staat een Kamerdebat met de minister hierover gepland.

Kamp legt in de brief aan de Kamer uit dat er sprake is van een bijzondere situatie, waardoor naleving van wetgeving niet zomaar kan worden afgedwongen.

Een ambassadeur geniet absolute immuniteit en kan bijvoorbeeld niet worden aangehouden. Een ambassadeur kan wel worden aangesproken via een diplomatieke nota, of door hem te ontbieden op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zo wijst Kamp erop dat eind 2007 nog een nota is rondgestuurd aan alle in ons land gevestigde ambassades en consulaten, waarin uitleg wordt gegeven aan regels op het gebied van belastingen en sociale zekerheid. De minister stelt dat mochten er meer problemen op dit terrein spelen bij ambassades en consulaten, opnieuw gepaste actie zal worden ondernomen.