DEN HAAG - De fractie van het CDA heeft vooralsnog geen boodschap aan de onlangs aangenomen partijresolutie over het verzachten van de bezuinigingen binnen het passend onderwijs.

Een motie om die te temporiseren haalde dinsdag, mede door toedoen van de christendemocraten, geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Leden van het CDA spraken zich eerder tijdens een congres uit tegen de huidige kabinetsplannen om te bezuinigen op het passend onderwijs.

Kabinetsbeleid

De geplande bezuinigingen van 300 miljoen euro zouden volgens de aangenomen resolutie in een minder hoog tempo doorgevoerd moeten worden. Die uitspraak staat haaks op het kabinetsbeleid. Dat behelst dat in de loop van volgend jaar al gesneden wordt in de kosten van het passend onderwijs.

Het CDA verwierp dinsdag de motie en daarmee ook de resolutie van de partij.

Vakbond CNV Onderwijs is ''niet blij'' met het besluit van de Tweede Kamer, zegt een voorlichter. De bond besloot dinsdag met een staking mee te doen met de landelijke actiedag tegen de bezuinigingen in het passend onderwijs op 19 mei.

''Helaas is het kabinet doof geweest voor onze argumenten en oplossingen, waardoor een staking straks nodig is. Maar als ik heel eerlijk ben hoop ik voor alle onderwijskrachten, leerlingen, ouders en schoolleiders dat we niet hoeven te staken'', zegt voorzitter Michel Rog.

Naast CNV Onderwijs doet ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) mee met de actiedag.