AMSTERDAM - De plannen om de kwaliteit van het mbo op te krikken, zijn onhaalbaar en onbetaalbaar. Ook dreigt het vakmanschap door de plannen verloren te gaan, schrijven alle 66 instellingen voor het mbo dinsdag aan minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA).

Dat meldt de Volkskrant. De minister wil dat leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs minder stage lopen. De tijd die dat oplevert moet worden besteed aan vakken als rekenen en taal. De MBO-Raad, waarin de 66 instellingen zijn verenigd, vreest dat dit voor veel leerlingen te pittig is.

De minister legt de lat voor zichzelf te hoog, zegt voorzitter van de MBO-Raad Jan van Zijl in de krant.

"Natuurlijk moet iemand met een mbo-3-diploma een fatsoenlijke brief kunnen schrijven, maar je moet keuzes maken. Je kunt niet van alles het hoogste hebben." De minister wil de opleidingsduur ook inkorten van 4 naar 3 jaar.

Het minimumaantal lesuren in het eerste jaar moet van 850 naar duizend. De MBO-Raad heeft adviesbureau Ernst & Young de maatregelen laten doorrekenen. Alleen al de uitbreiding van het aantal lesuren zou 483 miljoen euro extra kosten.

150 miljoen

De minister stelt 150 miljoen euro ter beschikking, waarvan 100 miljoen volgens Van Zijl meteen wordt gebruikt voor het inkorten van de opleidingen. De raad vraagt de minister minder opleidingen in te korten en soepeler om te gaan met de onderwijstijd.

De plannen werden in februari gepresenteerd in reactie op de groeiende kritiek op het mbo. De opleidingen zouden te weinig structuur en vaste lessen bieden, het niveau van de afgestudeerden zou te ver uiteen lopen.