DEN HAAG - D66 wil dat de Tweede Kamer snel een debat voert met de ministers Jan Kees de Jager (Financiën) en Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) over de groeiende problemen op de woningmarkt.

Aanleiding is de waarschuwing die scheidend voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Hans Hoogervorst vorige week deed over de aflossingsvrije hypotheek.

Hij stelde dat veel mensen op een financiële ramp afkoersen als zij de aflossingsvrije hypotheek niet omzetten in een hypotheek waarbij de schuld wordt afgelost. Volgens D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven voorzien ook het CPB, DNB en het IMF zulke problemen.

Verhoeven hekelt de houding van het kabinet, dat volgens hem alleen de huurdersmarkt aanpakt maar juist de koopwoningkant ongemoeid laat. Als een debat op hoofdlijnen niet lukt, zal de D66'er dinsdag op een spoeddebat aandringen.