DEN HAAG - Het kabinet gaat de komende periode inzetten op meer gelijke rechten voor onder anderen homoseksuelen, lesbiennes en transgenders. Minister Marja van Bijsterveldt (Emancipatie) schrijft dat vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Naast gelijke rechten gaat de minister ook toezien op de veiligheid en weerbaarheid van homoseksuelen. Ook wil ze een slag maken met de sociale acceptatie en weerbaarheid onder meer door een zogenoemde jongerenaanpak.

''Mensen in onze samenleving moeten gewoon zichzelf kunnen zijn”, lichtte Van Bijsterveldt toe. ''Homo’s moeten gewoon hand in hand over straat kunnen. Daarbij moet het ook normaal zijn om uit de kast te komen. Ook op het werk, op school, op de sportclub of in de zorg."

Uitgescholden

In 2009 werd één op de tien homo- en biseksuele mannen in een periode van zes maanden uitgescholden, geïntimideerd of gepest vanwege de seksuele voorkeur. Bij de lesbische en biseksuele vrouwen ligt dit cijfer op vier op de tien.

Circa de helft van de leerlingen vindt daarnaast dat je op school beter niet voor je homoseksualiteit uit kunt komen. ''Daarom is het zo belangrijk dat dit wordt aangepakt", aldus Van Bijsterveldt.

Om het emancipatiebeleid te bevorderen, zal de minister veelal gebruikmaken social media, mede om de zichtbaarheid van homoseksuelen te vergroten.

'Roze gezinnen'

Het kabinet zet daarnaast in op meer gelijkheid, onder meer door kinderen uit zogenoemde 'roze gezinnen' eenzelfde juridische positie te geven als kinderen in heteroseksuele relaties. De regering heeft hierover een wetsvoorstel voor advies voorgelegd bij de Raad van State.

Het voorstel houdt onder meer in dat lesbische paren niet meer naar de rechter hoeven voor het tot stand brengen van het juridisch ouderschap van de duomoeder.

Erkennen

Ook zal het kabinet er bij andere landen van de Europese Unie op aandringen geregistreerde partnerschappen en huwelijken tussen personen van gelijk geslacht te erkennen. Buiten de EU zal het kabinet zich inspannen om tot vergelijkbare afspraken te komen.

Eerder werd al bekend dat het kabinet scherper zal toezien op de strafeis bij gewelddaden waar discriminatie, onder andere tegen homoseksuelen, aan ten grondslag ligt. Naast de emancipatie van homo's gaat het kabinet ook inzetten op gelijkheid voor vrouwen.