DEN HAAG - De PvdA twijfelt niet langer en steunt het voorstel van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren, PvdD) om een einde te maken aan het onverdoofd ritueel slachten van dieren.

Met de PvdA erbij is er een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor. Eerder schaarden PVV, SP, GroenLinks en D66 zich al achter de PvdD.

Thieme wil af van de uitzondering in de wet die het joodse en islamitische slachters toestaat dieren zonder verdoving te slachten. Volgens wetenschappers en dierenartsen hebben dieren die zo worden gedood extra stress en pijn.

CDA, ChristenUnie en SGP willen geen verbod op het onverdoofd ritueel slachten. Ook de VVD twijfelt, omdat een verbod de vrijheid van godsdienst zou raken.

De Kamer praat volgende week over het voorstel van Thieme.