DEN HAAG – De Tweede Kamer toont zich ongerust over de situatie in Ivoorkust. Donderdagmiddag overlegt de Kamer met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken.

De positie van president Gbagbo lijkt onhoudbaar, maar vooralsnog geeft hij zich niet gewonnen.

Zijn opponent Alassane Ouattara wordt door de internationale gemeenschap al gezien als de nieuwe president, maar dit betekent niet dat de bloedige strijd ten einde is. In het Afrikaanse land vallen nog dagelijks slachtoffers.

Strafhof

De partijen in de Tweede Kamer hameren erop dat daders van mensenrechtenschendingen voor het gerecht komen. Het Internationale Strafhof is inmiddels een onderzoek gestart.

SP-Kamerlid Ewout Irrgang benadrukt wel dat ook aanhangers van Ouattara zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan misdaden. Ook deze zouden door het Strafhof onderzocht moeten worden.

Joel Voordewind (ChristenUnie) wil dat de minister uitzoekt of het klopt dat er in een dorpje 800 christenen zijn vermoord door aanhangers van Ouattara.

Volgens hem is er mede sprake van een religieus conflict. "Ivoorkust was aanvankelijk christelijk, maar is daarna geislamiseerd door de toestroom van moslims uit buurlanden."

Vijandigheden

Ook waarschuwen partijen voor de mogelijkheid dat er na de overgave van Gbagbo vijandigheden plaatsvinden tussen de aanhangers van de nieuwe en de oude president.

VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff wil dan ook van de minister weten hoe hij denkt dat de internationale gemeenschap er voor zorgt dat de machtsoverdracht ordentelijk plaatsvindt.

Cacao

De VVD waarschuwt verder dat sancties op de export van cacao gevaarlijk bij-effecten hebben. Dijkhoff vreest dat de cacao nu illegaal via Ghana gesmokkeld wordt, wat weer extra spanningen in de regio kan geven.

Hij vraagt daarom de minister of deze sanctie, die vooral de bevolking treft en niet de machtsoverdracht als doel heeft, herzien kan worden.

Joel Voordewind van de ChristenUnie vraagt zich in het verlengde hiervan af wat de schade is voor het Nederlandse bedrijfsleven, aangezien van 28 procent van de Ivoriaanse cacao naar Nederland wordt geëxporteerd.

Evacuaties

Ook de lastige omstandigheden waarin eventuele evacuatie van de 26 nog in Ivoorkust verblijvende Nederlanders moet plaatsvinden is een punt van zorg.

De minister had eerder laten weten de Nederlanders in het land gewezen te hebben op hun eigen verantwoordelijkheid om het land te verlaten. In het geval van een verslechterde situatie zou consulaire bijstand onmogelijk kunnen worden.

VVD en ChristenUnie willen van de minister weten of er duidelijkheid is over de veiligheidssituatie van deze mensen.

D66-Kamerlid Wassila Hachchi hekelt de passieve houding van de Nederlandse regering in het conflict. Ze verwijt Rosenthal de stand van zaken te geven, maar verder geen plan te hebben over de uitweg uit de crisis, de humanitaire situatie en de rol van Europa in het conflict.