DEN HAAG - Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) laat onderzoeken of mensen die in de buurt van een misdrijf zijn geweest kunnen worden verplicht om mee te werken aan grootschalig DNA-onderzoek.

Het CDA had daar om gevraagd in een debat over nieuwe methoden van DNA-onderzoek.

Volgens Teeven betekent een plicht om mee te werken aan DNA-onderzoek geen breuk met het uitgangspunt dat een verdachte niet aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken.

Hij wees erop dat ook op andere terreinen mensen mee moeten werken, bijvoorbeeld in de sociale zekerheid en bij belastingzaken.

Het CDA pleit al langer voor verplicht DNA-onderzoek onder bijvoorbeeld buurtbewoners omdat verdachten door niet mee te werken te lang buiten beeld kunnen blijven. Maar dan moet het wel gaan om de zwaarste delicten, zoals zedenmisdrijven.

Bepaald onderzoek

Het celmateriaal dat wordt afgenomen mag alleen voor een bepaald onderzoek worden gebruikt. Het moet na afloop meteen worden vernietigd.

Oppositiepartijen keerden zich tegen het idee van het CDA. Het voorstel zou een inbreuk op grondrechten zijn. Bovendien zou verplichte deelname aan grootschalig DNA-onderzoek een te ongerichte en omslachtige manier van onderzoeken zijn.